Budowa i działanie amortyzatorów

podstawoe informacje z bardzo czytelnymi rysunkami.

Dodaj swoją odpowiedź
Elektrotechnika

Budowa i rozwój układów hamulcowych

Wstęp


Układ hamulcowy to wszystkie elementy i układy w pojeździe, których przeznaczeniem jest jego zatrzymanie. W samochodzie wyróżniamy dwa układy hamulcowe:

• podstawowy (roboczy) - aktywowany i obsługiwany praw...

Rehabilitacja

Usprawnianie pacjentów po zwichnięciach kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędżwiowym

WSTĘP

Wiek XX cechował się gwałtownym rozwojem cywilizacyjnym na znacznej części ziemskiego globu. W peerelowskiej Polsce, odseparowanej od zdobyczy Zachodu, niedoinwestowanej, zmiany te zachodziły znacznie wolniej. Wraz ze zmianą u...

Materiałoznawstwo

Brąz

(CALOSC W ZALACZNIKU)Białystok 14.04.2004Brązy cynowe
Brązem nazywa się stop o zawartości min. 60%Cu, w którym zawartość cynku jest mniejsza niż innych dodatków. W skrótach jest opisany liczbowo...