Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Starożytność to okres w historii świata trwający do V w. n. e. Jeszcze przed powstaniem literatury, powstały mity, w których możemy znaleźć ogrom archetypów i toposów, które do dziś dnia dowodzą, że świat starożytny, choć tak geograficznie i kulturowo różnorodny, w dużym stopniu wyznawał podobne wartości jak my współcześni.

Starożytność stworzyła wiele bliskich nam ideałów, przez kilkanaście wieków czerpiemy z dorobku antycznego, to co najlepsze, czerpiemy również wzory postaw życiowych. Ideał rycerza, pięknego, męskiego, odważnego wojownika, niezłomnego patriotę, przezwyciężającego własne słabości poznajemy na przykładzie Hektora. Hektor pozbył się ogromnego lęku, dla ratowania własnego honoru – staną do walki z Achillesem i mimo przegranej, uznano go za bohatera. W współczesności archetyp takiej postawy odnajdujemy w wielu pozycjach filmowych min. W ,, Gladiatorze ”, przedstawiającego wspaniałego wojownika, który walczy, ażeby odzyskać wolność swoją i swoich przyjaciół. Jak widzimy idealny rycerz wprost z antyku musi mieć pełne miłości serce dla ludzkości, ponieważ smak zwycięstwa jest o wiele silniejszy, jeżeli walczy się za kogoś. Dobrym przykładem do tej postawy jest również film ,, Patriota”, mówiący o człowieku, który za cenę ratowania własnej Ojczyzny, jest gotowy oddać wszystko nawet własne młode życie.

Starożytni duża wagę przywiązywali do rodziny i tak powstał typ szlachetnej żony i matki, do których możemy zaliczyć Penelopę i Andromachę. Penelopa, znana z Odysei była żona Odyseusza i matką Telemacha, i chociaż Odyseusz miał wracać do domu dwa tygodnie, a wracał dziesięć lat, Penelopa wiernie czekała na swojego męża, przelewając całą miłość na jedynego syna. Andromachę poznajemy w Iliadzie Homera, jako wspaniałą żonę Hektora. Andromacha była tak fascynującą osobowością, że możemy ją odnaleźć na wielu obrazach min Georgio de, Chirico, który przedstawił ją na swoim płótnie pt.,, Hektor i Andromacha” w roli, w której czuła się najlepiej – w roli żony. Demeter do dziś wyobraża miłość macierzyńską. Antygona jest obrazem niezłomnej miłość siostrzanej.

Mit prometejski, także zawiera uniwersalne wartości, które powinny być nam bliskie. Przedstawia, buntownika, który tak ukochał ludzkość, że stworzył człowieka z gliny i łez i dla niego wykradł ogień z Olimpu. Przedstawia uczucia, którymi powinniśmy kierować się w codziennym życiu – miłość do bliźniego.

Detal jest symbolem idealizmu, rozwoju technicznego i ciągłych starań, ażeby świat się lepszy. Motyw ten wykorzystał Ernest Bryll w wierszu,, Wciąż o Ikarach głoszą a doleciał Detal..” Bruegel także ukochał sobie ten motyw malując,, Upadek Ikara”.

Starożytność jest także kopalnią postaw, których wymaga dzisiejsza rzeczywistość – taką postawą jest Nike, bogini zwycięstwa, o której pisało wielu współczesnych pisarzy min. Z. Herbert, Nike, która się waha”, E. Bryll,, Nike” i L. Staff , Nike z Samotraki”. Staff uwielbił, także postać Odyseusza, co ukazuje w wierszu,, Odys”.
,, O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej niż się chciało?
Staff przywołał historię Odyseusza, by w sposób prosty, ale trafny pokazać, że los Odysa jest właściwe losem każdego nas - bez względu na epokę, w której żyjemy. Pochwala aktywność, ciągłe poszukiwanie i dążenie do prawdy. Nie ważny jest cel, ważna jest motywacja, zwłaszcza w dzisiejszym świecie.

W świetle przytoczonych przykładów uważam, że starożytne ideały są cenne dla człowieka współczesnego. W codziennym życiu nie mamy jednak czasu ma zastanawianie się nad ich rolą w naszej egzystencji. Musimy jednak pamiętać ze człowiek został stworzony do określonym celu. Ma także swój świat marzeń, w którym dawne ideały zajmują ważne miejsce i to one kształtują jego osobowość.


Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego? - esej

CZY STAROŻYTNE IDEAŁY MOGĄ BYĆ CENNE DLA CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO? [ESEJ]

Ludzie w starożytności, podobnie jak my dzisiaj, posiadali w głębi serca pewną potrzebę. Potrzebę opowieści. My dzisiaj czytamy książki, ba ? nawet s...

Język polski

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Tematem mojej pracy będzie udowodnienie zagadnienia postawionego w temacie, a mianowicie: czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego? Już w tej chwili odpowiadam bez wątpienia, że tak, natomiast w dalszej części mo...

Język polski

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Pomimo że odległość czasowa między starożytnością a współczesnością jest ogromna, to można znaleźć wspólne dla obu epok ideały łączące ówczesnych...

Język polski

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Czas przemija, człowiek rodzi się, żyje, mijają mu minuty, godziny, ubywają lata. W rezultacie strudzony swym życiem, w którym nieodzownie do „czegoś” dążył. Chciał osiągnąć swój cel – umiera. Czy może być zadowolony, gdy wie...

Język polski

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Kolejna sklejka kilku prac, mam nadzieje że nikt sie nie obrazi:)Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Mianem starożytności określa się dorobek literacki od najstarszych cywiliza...

Język polski

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Czas przemija, człowiek rodzi się, żyje, mijają mu minuty, godziny, ubywają lata. W rezultacie strudzony swym życiem, w którym nieodzownie do „czegoś” dążył. Chciał osiągnąć swój cel – umiera. Czy może być zadowolony, gdy wie...