Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem

1. Co to jest prąd elektryczny?
2.Od czego zależyc rodzaj uszkodzeń?
3.Ciężkość porażeć zależy od ?
4.Pierwsza pomoc w porażeniu prądem niskonapięciowym.
5.Pierwsza pomoc w porażeniu prądem wysokonapięciowym.
6.pierwsza pomoc w porażeniu piorunem.
7.Czego nie wolno robić w czasie burzy?


AD1. Prąd elektryczny- powoduje u człowieka różnorodne obrażenia od oszołomienia przez poparzenia do nagłego zatrzymania krążenia krwi.


AD2. Rodzaj uszkodzeń zależy od:
a- bezpośredniego działania prądu
b- zmiany energii elektrycznej na energię cieplną w czasie przechodzenia prądu przez ciało człowieka.

AD3. Ciężkość porażeń zależy od:
- rodzaju prądu
- oporu elektrycznego tkanek
- od czasu ile jest się pod prądem.
- drogi przepływu prądu ( przepłym prądu od ręki do ręku wywołuje większe obrażenia niż wzdłuż ciała od ręki do nogi.)

AD4. Pierwsza pomoc w porażeniu prądem niskonapięciowym.

Przy porażeniu prądem niskonapięciowym w mięśniach mogą wystąpić skurcze, które nie pozwalają na oderwanie się od przewodu elektrycznego. Pierwsza pomoc polega na :
1.Przerwij obwód elektryczny, po przez wyciągnięcie wtyczki z gniazda lub wykręcenie bezpiecznika.
2.Usunąć porażonego w bezpieczne mijejsce.
3.Sprawdzić tętno oraz oddech porażonego prądem niskonapięciowym
4.W przypadku utraty przytomności trzeba zastosować pozycję boczną ustaloną.
5.W razie zatrzymania akcji serca należy wykonać zewnętrzny masaż serca.


AD5. Pierwsza pomoc w porażeniu prądem wysokonapięciowym.

1.Wezwij karetkę pogotowia wraz z anestozjologiem.
2.Sprawdź cy porażony oddycha i ma stałe tętno.
3. Jeśli nie, natychmiast rozpoczyna się sztuczne oddychanie metodą usta usta.
4 Jeżeli porażony prądem wysokonapięciowym nie oddycha i nie ma wyczuwalnego tętna, rozpoczyna się zewnętrzny masaz serca.
5. Urazy kręgosłupa rozpoznaje się po przez zaburzenia oddychania, niedowładu kończyn oraz utraty przytomności.


AD 6. Pierwsza pomoc w porażeniu piorunem.

Najczęstsze porażenia piorunem zwykle kończą się poparzeniami i uszkodzeniami narządów wewnętrznych. Porażenie prądem w większości przypadkach kończy się śmiercią.Pierwsza pomoc w przypadku porażenia piorunem są specjalistycznie przygotowane podobnie jak porażenia prądem elektrycznym.

AD7. W czasie burzy trzeba ukinać oraz nie wolno:
-masztów
- drzew
-nie wolno biegać
-rozmawiać przez telefon
-ukinać anten
-myć rąk
-mieć otwarych okien
-zakaz biżuterii srebrnej gdy jesteśmy na dworze w czasie burzy
-zakaz otwierania parasolki,

Dodaj swoją odpowiedź
Edukacja dla bezpieczeństwa

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem elektrycznym i piorunem.

Zakres i charakterystyka porażeń prądem elektrycznym są bardzo szerokie- począwszy od nieprzyjemnych wrażeń wywołanych przez działanie prądu o małym natężeniu, po nagłe zatrzymanie krążenia na skutek silnego porażenia. Stopień obra...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem

Prąd niskonapięciowy

Przy porażeniu prądem niskonapięciowym w mięśniach mogąwystąpić skurcze, które nie pozwalają na oderwanie się od przewodu elektrycznego. Pierwsza pomoc polega na przerwaniu obwodu elektrycznego, najczęści...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Skutki działania prądu elektrycznego na organizm ludzki i pierwsza pomoc

Skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka można rozpatrywać jako fizyczne (np. cieplne), chemiczne (np. zmiany elektrolityczne) lub biologiczne (np. zaburzenia czynności). Prąd stały działa na człowieka inaczej niż prąd ...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pierwsza pomoc

1. Łańcuch ratunkowy: c) kolejność działań które powinny być podejmowane w czasie wypadku
2. Na miejscu wypadku: b) tamowanie krwotoku a) c)
3. zatrzymanie akcji serca: d) 3-4 min
4. Sztuczne oddychanie stosujemy w przypadku bezd...

Kosmetologia

Pierwsza pomoc w gabinecie kosmetycznym.

Znajomość pierwszej pomocy przez kosmetyczkę w salonie kosmetycznym jest bardzo ważną umiejętnością, choć jeszcze dosyć rzadką. Nie każde kosmetyczki uczą się na uczelniach jak postępować w nagłych wypadkach, a powinno to być jedny...