Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju nauczyciela geografii.

Dodaj swoją odpowiedź
Pedagogika

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedmiotów ekonomicznych...

Język niemiecki

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

mgr Joanna Kamińska
nauczyciel języka niemieckiego
Gimnazjum w Lubnie


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Data rozpoczęcia stażu: 1 ...

Pedagogika

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego pk


Patrycja Kajewska
Przedszkole 20
w Raciborzu
Okres stażu: 01.09.2011 – 31.05.2014
Opiekun stażu – mgr Aleksandra Moskwa
Dyrektor przedszkola – mgr Janina Fedorowicz


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERM...

Język angielski

Plan Rozwoju Nauczyciela Języka Angielskiego Na Stopień Nauczyciela Dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego na podstawie powinności i wymagań
wynikających z rozporządzenia MENiS z 01/12/2004

Imię i nazwisko: mgr Aneta Sta...

Pedagogika

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Nauczyciela przedmiotów informatycznych w szkole ponadgimnazjalnej....