Zagrożenia w czasie wojny

Bojowe środki zapalające- stosowane na polu walki oraz zapleczu przeciwnika służące do rażenia wojsk, wywołania pożarów, niszczenia sprzętu bojowego i dóbr materialnych
1ciała stałe nie wymagają O2 atmosfery @termit- temperatura spalania bardzo wysoka-3000C; może przepalić blachę
2ciałą stałe wymagające O2 @elektron- tem spalania wynosi 800C; stosowany głównie jako korpus bomb termitowych @fosfor biały- temp. Spalania 1200; tem zapalania jest bardzo niska; podczas spalania wydziela się toksyczny dym powodujący trudne gojące się oparzenia
3. ciała ciekłe i półciekłe @napalam temp. Spalania 800-1000C; bradzo dobra przylepność doskonale utrzymuje na powierzchni sprzętów, budynków, odzieży; stosowany w miotaczach ogniach, bombach lotniczych, pociski alterylijskie @ pirożel temp spalania ok1600, właściwości podobne do napalm
Broń jądrowa- wykorzystuje energię jądrową, która powstaje w wyniku rozczepiania jąder pierwiastków ciężkich (uran235,pluton) oraz syntezy jąder pierwiastków lekkich pochodnych wodoru (eunter, tryb)
Zastosowanie energi jądrowej:elektrownie jądrowe; w medycynie do wykrywania nowotworów; w sondach kosmicznych, okręty podwodne; w archeologii
Podział broni jądrowej: @jądrowa jednofazowa- jedynym źródłem energii jest reakcja rozczepienia się jąder pierwiastków ciężkich (uran, pluton) @jądrowa dwufazowa- powstaje w wyniku syntezy jader pierwiastków lekkich.. nazywamy Bronia termojądrową ze względu na olbrzymie temperatury w jakich zachodzi reakcja syntezy lub wodorowa @broń jądrowa trójfazowa typu: rozczepienie- synteza- rozczepienie- wytwarza znaczną moc; ze względu na konstrukcję nazywamy ja bombą płaczu lub przekładańcem; polega na rozczepianiu neutronów prędkimi jąder plutonu, który powstaje dzięki energi z I i II. Fazy.

Czynniki rażenia wybuchu jądrowego: 50%- fala uderzeniowa 35%- promieniowanie cieplne 10%- promieniowanie(skażenie trenu) 5%- promieniowanie przenikliwe 1%-impuls elektronowy
1.Fala uderzeniowa- masy sprężonego i rozgrzanego powietrza- rozchodzą się kuliście od centrum wybuchu z prędkością ponaddźwiękowa, występują dwie fazy fali uderzeniowej: A)faza sprężenia lub nadciśnienia- czoło fali powoduje sprężęnie mas powietrza B)faza rozprężęnia lub podciśnienia- wystepluje za czołem fali uderzeniowej, szczególnie niebezpieczna dla osób przebywających w niehermetycznych okryciach.
2.promienowanie cieplne- źródło to ognista kula której temperatura sięga kilku milionów stopni ; rozchodzi się z prędkością świtała; czas trwania promieniowania cieplnego w zależności od mocy wybuchu wynosi 10-20 sekund; skutki: uszkodzenie wzroku;poparzenia wszyt stop
3. promieniowanie przenikliwe-powstaje we wczesnym okresie wybuch jądrowego- dlatego zaliczane jest promieniowania przenikliwego; składa się na nie miedzy innymi promieniowanie elektromagnetyczne gamma oraz strumień wysokoenergetycznych neutronów; trwa 10-15se
4. promieniotwórcze skażenia terenu- obłok pyłu radioaktywnego, skład: izotopy promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji jądrowej, materiał rozczepiany, który nie wziął udziału w reakcji, wtórna promieniotwórczość (izotopy prom. Powstałe w wyniku działania prom. Począt.); wielkość tego czynniku uzależniona od warunków atmosf.
5.Impuls elektromagnetyczny- powoduje powstawanie prądów błądzących oraz zakłócanie pracy urządzeń elektry

Broń biologiczna- w skłąd wchodzą drobne ustroje chorobotwórcze oraz ich toksyny, które powodują epidemię wśród ludzi zwierząt, roślin
Podział broni wirusowej
A)wirusowe- @ebola, Marburg - wysoka temp, krwawienie ze wszystkich otworów ciała objawy po 2-3day
B)bakteryjne @cholera: zatrucie pokarmowe odwodnienie
@juma: wysoka gorączka, obrzęk płuc @wąglik: bóle stawów, krwotoki, wymioty
C)riketsjowe. Riketsje- rodzaj małych bakterii wewkom.
@dur brzuszny: infekcja żołądka, silna gorączka
C)grzybicze @mykotoksyny- zakażenie powoduje zaburzenie w funkcjonowaniu układu oddechowego
Broń chemiczna- bojowe środki trujące- specjalna grupa związków cemicznych, które poprzez bezpośrednie działania na organizm człowieka lub skażenie środowiska mogą spowodowa masowe porażenia ludiz, zwierząt
BST paralityczne-drgawkowym: porażenia układu nerwowego, wymioty, zwężenie źrenic,ślinotok,bezdech , samoczynne oddawanie kału i moczu. @sarin( bez barw bez wonny) @soman (bez barwy, zapach słab kamfory)
BST parzące @iperyt= gaz musztardowy( ż, oleista ciecz, z. musztardy) @luizyt (rosa śmierci, b/b zapach pelargonii)
BST duszące: obrzęk płuc, duszności, bóle w klatce piersi @fosgen( b/b oleista ciecz)@ dwufosgen (b/b, zbut. Siana)
BST ogólnotruj blokowanie enzymów oddechowych @cyjanowodór (kwas pruski) (b/b ciecz, gorzkich migdałów @chlorocjan9 b/b ciecz o przenikliwym zapachu) @arsenowodór- 3razy ciężezyszy od powietrza, cebuli)
BST drażniące: silny kaszel, łzawienie,wodnisty katar,ślino
@adamsyt @chloropikryna (żółta oleista ciecz,ostry przeni)
BST psychochemiczne: halucynacje, urojenia, depresja, zaburzenia psychologiczne @LSD-25, meskalina sernyl)
BST roślinobójcze niszczenie chwastó@pesty- herbicy

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Między strachem a heroizmem. Postawy i zachowania ludzi w czasie wojny i okupacji w świetle znanych ci przykładów z literatury.

Strach i heroizm. Dobro i zło. Biel i czerń. Prawda i fałsz. W pierwszej chwili wydają się te pojęcia przeciwstawnymi, ale gdy się głębiej nad tym za-stanowimy, dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę są bardzo do siebie po-dobne. Dlaczeg...

Język polski

Upadek wartości w czasie zagrożenia.

Żyjemy w świecie wielkich zagrożeń: wojną, terroryzmem, chorobami cywilizacyjnymi... Na co dzień spotykamy się z różnymi niebezpieczeństwami, ale z zagrożeń najczęściej zdajemy sobie sprawę w sytuacjach krańcowych: choroby, śmierci,...

Język polski

Przedstaw motywy cierpienia i śmierci w literaturze wojny i okupacji.

Okres wojny i okupacji w literaturze Polskiej rozpoczyna się dniem wybuchu II wojny światowej 1 września 1939r, kończy się zaś wyzwoleniem ziem polskich spod okupacji hitlerowskiej, czyli w 1945 roku. Według Janusza Sławińskiego literatura ...

Język polski

Twórczość okresu II wojny światowej i literatura powojenna.

Problem postawy człowieka wobec otaczającej go rzeczywistości nurtował od dawna pisarzy wielu epok literackich. Ukazywali oni swoich bohaterów zagubionych w świecie, poddawanych różnym próbom i presjom, poszukujących swego miejsca w społe...

Język angielski

1.Podaj nazwy urzędnikom rzymskim ,których uprawnienia podano poniżej: a) Jego zadaniem była obrona interesów plebsu... b) W okresach zagrożenia państwa sprawował nieograniczoną władzę... c) W czasie wojny pełnił funkcję dowódcy wojskowego... d) Kiero

1.Podaj nazwy urzędnikom rzymskim ,których uprawnienia podano poniżej: a) Jego zadaniem była obrona interesów plebsu... b) W okresach zagrożenia państwa sprawował nieograniczoną władzę... c) W czasie wojny pełnił funkcję dowódcy wo...