Jak napisać życiorys z przykładem

Życiorys to rodzaj pisma urzędowego, które przedstawiamy, starając się o przyjęcie do szkoły lub pracy. W życiorysie należy położyć nacisk na pozytywne zaprezentowanie własnej osoby. Powinien on zawierać następujące informacje:
a) dane personalne (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres)
b) przebieg nauki (nazwy szkół, daty uczęszczania do szkoły)
c) dodatkowe kursy
d) osiągnięcia i umiejętności

PRZYKŁADOWY ŻYCIORYS

Opole, 16.11.2006 r

Życiorys

Nazywam się Anna kowalska. Urodziłam się 21 czerwca 1991 roku, w Opolu. Mieszkam w Opolu przy ulicy kwiatowej 8.

W 1998 roku rozpoczęłam naukę w Szkole Podstawowej nr 3 w Opolu. Od 2004 roku uczę się w Publicznym Gimnazjum w Opolu. Obecnie jestem uczennicą trzeciej klasy, uczę się dobrze. W zeszłym roku byłam przewodniczącą samorządu klasowego, a w tym biorę udział w wolontariacie, pomagając innym w nauce. Interesują mnie języki obce, zwłaszcza niemiecki, z którego mam dodatkowe lekcje.

Własnoręczny podpis

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Dawid Copperfield" jako autobiografia Karola Dickensa i "życiorys po śmierci w rękopisie".

MOTTO : „CZY MAM CI ZOSTAWIĆ PO ŚMIERCI MÓJ ŻYCIORYS W RĘKOPISIE” ( Karol Dickens )

WSTĘP:
CYTAT Z „OPOWIEŚCI O DICKENSIE” STR. 249 - CO DICKENS MYŚLAŁ O NAPISANIU WŁASNEJ BIOGRAFII
ODKRYCIE MOJE I PANA FORESTA - ...

Podstawy przedsiębiorczości

Jakie są metody poszukiwania pracy i radzenia sobie w przypadku trudności z jej znalezieniem?

Trudna sytuacja na rynku pracy sprawia, że dotarcie do pracodawcy wymaga zazwyczaj sporego wysiłku. Z tej przyczyny poszukujący zatrudnienia wykazują coraz większą pomysłowość. Wiele osób stara się w jakiś oryginalny sposób (np. przez n...

Religia

Faustyna Kowalska - życiorys

Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie z dziesięciorga dzieci w rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec. Na chrzcie świętym w kościele parafialnym w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. Od dziec...

Język polski

Krzysztof Kamil Baczyński - życie i twórczość oraz analiza wybranych utworów poetyckich.

BIBLIOGRAFIA

1. „BIBLIOTEKA NARODOWA KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI WYBÓR POEZJI” KRAKÓW 1989
2. „SŁOWNIK PISARZY I LEKTUR DLA SZKÓL PODSTAWOWYCH” T.JANUSZEWSKI WARSZAWA
3. „AGONIA I NADZIEJA LITERATURA POLSKA OD 1939 TOM ...

Język polski

Ludzie listy piszą

LUDZIE LISTY PISZĄ...
FORMY KORESPONDENCJI DAWNIEJ I DZIŚ
Termin ?korespondencja? wywodzi się z łac. correspondentia (correspondeo- odpowiadam). Epistolografia rozwijała się już od czasów starożytnych, kiedy to sztuka ta stała się...