Klasycyzm

ZAPRASZAM DO ZAŁĄCZNIKA

Dodaj swoją odpowiedź
Muzyka

Klasycyzm

Klasycyzm rozwinął się w wieku XVII we Francji, w nawiązaniu do wzor-ców antycznych i filozofii Kartezjusza (racjonalizmu). Reguły sztuki klasycyzmu i podstawowe zasady estetyki zawarte zostały w programowym dziele M. Boileau „Sztuka poetyc...

Plastyka

Klasycyzm

KLASYCYZM

Klasycyzm- styl w muzyce, sztuce, literaturze oraz architekturze odwołujący się do kultury starożytnych Rzymian, Greków oraz Żydów. Styl nawiązywał do antyku. W Europie Klasycyzm zaistniał w epoce Renesansu , a trwał on...

Historia

Klasycyzm

Termin „klasycyzm” używany jest w kilku różnych znaczeniach dla określenia kierunków stylowych powstałych w różnych epokach i w różnych krajach. Terminu „klasycyzm” używamy także na określenie czegoś co typowe, najbardziej repr...

Wiedza o kulturze

Klasycyzm

Klasycyzm jest to kierunek nawiązujący do grecko – rzymskich wzorów antycznych.
Pojawiał się on w sztuce europejskiej w różnych okresach np. w postaci tendencji klasycystycznych , stanowiących podstawę renesansu lub nurt w sztuce bar...

Język polski

Poeci o wielu obliczach: klasycyzm, rokoko, sentymentalizm w ich twórczości.

Literatura polskiego oświecenia rozwijała się w trzech głównych, współistniejących ze sobą nurtach: klasycyzmie, rokoku i sentymentalizmie. Mieczysław Klimowicz przyjmuje, że wszystkie one rozwinęły się w przeciągu 22 lat, między 176...

Plastyka

Klasycyzm

Klasycyzm (z łac. classicus doskonały, pierwszorzędny, wzorowy, wyuczony) - styl w muzyce, sztuce, literaturze oraz architekturze odwołujący się do osiągnięć starożytnych Greków i Rzymian. W Europie klasycyzm pojawił się już w renesans...