Charakterystyka Danusi Jurandówny

W powieści H. Sienkiewicza pt. "Krzyżacy" poznajemy Danutę Jurandównę, ukochaną i żonę głównego bohatera, Zbyszka z Bogdańca. Jest to postać bardzo malownicza i interesująca. Gdy ją poznajemy, jest 12-letnią dziewczynką, potem dorasta, rozwija się i niestety wcześnie umiera z powodu porwania przez Krzyżaków.

Matka Danusi pochodziła z Litwy z możnego rodu. Dziewczyna była dwórką księżnej Anny Danuty. Ojciec Jurand ze Spychowa był sławnym i majętnym rycerzem. Śmierć jego żony był dla niego tak wstrząsającym przeżyciem, że ciągle mącił się, walcząc przy każdej okazji z Krzyżakami. Po śmierci matki prawną opiekunką Danusi stała się księżna mazowiecka Anna Danuta.

Danusia miała jasne, długie blond włosy i niebieskie oczy. Miała smukłą, drobną, pełną wdzięku figurę. Odznaczała się delikatną, angielską urodą. Zazwyczaj ubierała się w dworskie szaty. Jej uroda budziła podziw miejscowych i zagranicznych rycerzy.

Zbyszko poznał Danusię w gospodzie w Tyńcu, pomógł jej w niebezpiecznej sytuacji i złożył ślubowanie, że zdobędzie dla niej pawie pióra z hełmów Krzyżaków. Kiedy Danusia po raz pierwszy spotkała Zbyszka, była jeszcze dziecinna i niedojrzała. Kiedy była szczęśliwa - klaskała w dłonie, a kiedy była smutna - płakała. Nie umiała ukryć swojej radości, gdy dowiedziała się, że Zbyszko chce być jej mężem.

Danusia zajmowała się typowymi dworskimi rzeczami - dotrzymywała towarzystwa księżnej i zabawiała ją muzyką. Chętnie grała na lutni i śpiewała pieśni, dając radość słuchającym oraz budząc podziw.

Danusia była spokojna, delikatna, współczująca i nieśmiała. Ufna wszystkim ludziom i słuchała starszych, bardziej doświadczonych. Bardzo kochała ojca i Zbyszka, była również przywiązana do swojej opiekunki. Miała poetycką naturę i często można było ją zobaczyć smutną, zamyśloną, pogrążoną we wspomnieniach i marzeniach. Popadła w obłęd w niewoli krzyżackiej z powodu ciężkich przeżyć.

Uważam Danusię za wrażliwą, kochającą i łatwo przywiązującą się do ludzi osobę. Gdyby nie umarła, byłaby dobrą żoną dla Zbyszka. Jej delikatność i dworskie wychowanie stanowiłoby równowagę dla wybuchowego charakteru rycerza.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Danusi Jurandówny.

Charakterystyka Danusi Jurandówny

Człowiek, który nie stawia czoła cierpieniu, nie akceptuje życia.
Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczką przed życiem.
Joseph Ratzinger

Danusia, mała bohaterka książki au...

Język polski

Charakterystyka Danusi Jurandówny.

W powieści Henryka Sienkiewicza "Krzyżacy" poznajemy Danutę Jurandówną, pierwszą ukochaną i żonę głównego bohatera, Zbyszka z Bogdańca. Jest to postać bardzo malownicza i interesująca. Gdy ją poznajemy, jest dwunastoletnią ...

Język polski

Charakterystyka Danusi Jurandówny.

Główną bohaterką książki Henryka Sienkiewicza pt: "Krzyżacy" jest Danusia Jurandówna.Danusia Jurandówna miała dwanaście lat. Była jedyną córką groźnego Juranda ze Spychowa. Matka jej zmarła podczas napadu Krzyżaków na Z...

Język polski

Charakterystyka Danusi Jurandówny.

Jedną z wielu postaci z powieści pt. ?Krzyżacy? Henryka Sienkiewicza jest Danusia. Dziewczynka miała dwanaście lat. Mieszkała w Spychowie z ojcem Jurandem. Jej matkę w okrutny sposób zamordowali krzyżacy. Jurand oddał swoją jedyną córk...

Język polski

Charakterystyka Danusi Jurandówny - Krzyżacy

W powieści Henryka Sienkiewicza "Krzyżacy" poznajemy Danutę Jurandówną, pierwszą żonę głównego bohatera, Zbyszka z Bogdańca. Jest to postać bardzo malownicza i interesująca. Gdy ją poznajemy, jest dwunastoletnią dziewczynką...