Atmosfera

Troposfera – od 0-11km Temp. Przy górnej granicy spada do -60stop. Temp. śr. Spada do 0,6 / 100m

Stratosfera – od 11-50 km Temp. Rośnie od –60 – 15 pochłania promienie ultrafioletowe

Mezosfera – od 50-85 km spadek temp. Do –90

Termosfera – 85-500 km powstają zorze polarne temp. Dochodzi aż do 1500

Egzosfera – powyżej 500km powietrze bardzo rozrzedzone, temp. Spada aż do –273

Jeżeli wartości ciśnienia maleją w kierunku środka układu, wtedy mówimy o niżu barycznym, jak rosną to wyż.

Kondensacja – tworzą kropelki wody lub kryształki lodu, jeżeli temp. Jest ujemna tak powstają chmury.

Opady frontalne – towarzyszą frontom atmosferycznym. Gdy nadciąga front zimny tworzą się chmury burzowe. Opady są obfite, ale krótkie.

Ciepły front tworzy chmury warstowodeszczowe, dające długie opady.

Opady konwekcyjne należą do nich opady zenitalne, strefa międzyzwrotnikowa.

Klimat równikowy – śr. Temp. Roczna 20 stop. Suma opadów roczna 2000mm, dwie pory deszczowe amplituda ok.5stop.(wysoka temp. Obfite deszcze, regularne opady, występuje bujna roślinność strefa okołorównikowa.

Zwrotnikowy – suchym: niedobór opadów nie ma roślinności są tam pustynie.

Podzwrotnikowa - miesiące cieplejsze 6,7,8. Turystyka stanowi ważne źródło dochodów – śródziem. Ogólnie lato suche, słoneczne, cieple, zima z opadami.

Okołobiegunowa – długie mroźne zimy. Największe amp., niewielkie opady, śnieg. Dwie pory roku noc i dzień polarny. Tundra – to formacja roślinna występująca w kli. Okobieg.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Atmosfera

Atmosfera ? gazowa powłoka otaczająca planetę posiadającą masę wystarczającą do utrzymywania wokół siebie warstwy gazów, w wyniku działania grawitacji.

Atmosfera ziemska
Obecność atmosfery stanowi warunek istnienia życ...

Geografia

Atmosfera

Atmosfera jest najbardziej zewnętrzną warstwą powłoki ziemskiej. Graniczy od dołu z litosferą, lecz przez przenikanie powietrza wgłąb gleb i próżni skalnych dociera do setek czy tysięcy metrów wgłąb litosfery.
Ponad oceanami atmosf...

Geografia

Atmosfera i wszystko na ten temat.

1. Atmosfera
2. Skład chemiczny atmosfery
3. Warstwy atmosfery
4. Pogoda
5. Klimat
6. Ciśnienie atmosferyczne
7. Elementy klimatu i pogody
8. Rodzaje map klimatycznych
9. Czynniki klimatyczne warunkujące rozkład t...

Fizyka

Atmosfera planet Układu Słonecznego

Atmosfera planet Układu Słonecznego, w Układzie Słonecznym atmosferę posiadają wszystkie planety.
Merkury
Początkowo przypuszczano, że Merkury nie posiada atmosfery, jednak w epoce lotów kosmicznych badania przy użyciu próbnika Ma...

Geografia

Litosfera, atmosfera, hydrosfera i biosfera,

Warstwy planety Ziemi, w której istnieją obok siebie, przenikają się i oddziałują na siebie to: atmosfera, litosfera, hydrosfera i biosfera.
Mieszaninę gazów otaczających Ziemię nazywamy atmosferą.
Biosferą określa się sferę ...

Geografia

Atmosfera - skład i budowa.

Atmosfera jest najbardziej zewnętrzną powłoką Ziemi. Składa się ona z mieszaniny gazów i aerozoli zwanej powietrzem atmosferycznym.

Skład atmosfery
Występują w niej tak zwane składniki stałe, które w dolnej atmosf. pozostaj...