Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe

Stosuje się pod pojedyncze słupy lub pod kilka słupów, jeśli są one rozstawione niedaleko od siebie. Mają najczęściej kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu (gdy słup jest osiowo ściskany) lub prostokąta (gdy słup jest dodatkowo zginany).

Stopy fundamentowe mogą być betonowe lub - gdy grunt jest słaby albo obciążenia przekazywane przez słup są duże - żelbetowe. Stopy żelbetowe mają mniejszą wysokość niż betonowe, ale za to muszą być zbrojone w dolnej części siatką z prętów stalowych.

Niezależnie od tego, czy stopa jest betonowa, czy żelbetowa, umieszcza się w niej pionowe zbrojenie takie samo jak w słupie. Zbrojenie to, zwane starterem, wystaje z zabetonowanej stopy na długość 50-70 cm i później łączy się z nim zbrojenie słupa.

Stopy betonowe betonuje się bardzo często bezpośrednio w wykopie (zwłaszcza, gdy grunt jest gliniasty), natomiast żelbetowe - w deskowaniu ustawionym na warstwie chudego betonu.

Dodaj swoją odpowiedź
Budownictwo ogólne

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe

Stosuje się pod pojedyncze słupy lub pod kilka słupów, jeśli są one rozstawione niedaleko od siebie. Mają najczęściej kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu (gdy słup jest osiowo ściskany) lub prosto...

Budownictwo ogólne

Klasyfikacja fundamentów oraz czynniki wpływające na głębokość ich posadowienia

I. Klasyfikacja fundamentów:
1. Klasyfikacja fundamentów ze względu na sposób przekazywania obciążeń na grunt:
a) Fundamenty bezpośrednie (płytkie)
Fundamenty te całą swoją podstawą spoczywają na gruncie nośnym. Obciąże...

Budownictwo

Harmonogram Prac

HARMONOGRAM PRAC

DOKUMENTACJA I UZGODNIENIA
wybór działki
wypis i wyrys z planu zagospodarowania
warunki zabudowy
projekt budowlany
badanie geotechniczne gruntu
umowa z gazownią
umowa z energetyką

Budownictwo

Obliczanie ściany

Obliczenia ścian
Reakcja z dachu 2,83
Reakcja z stropu 17,11
Grubość ściany:25 cm
Ściany zewnętrzne wykonane z bloczków silikatowych N 25 klasy 15 MPa.
Zestawienie obciążeń
jest to suma sił z wyższych kondygnac...