Folklor

Oskar Kolber – wybitny etnograf polski(1814-1890). Przez 50 lat przemierzał dzieła polskie i zbierał zasłyszane melodie ludowe (niektóre z nich miały wiele wariantów), opisywał życie ludu. Jego dzieło nosi tytuł „lud i jego zwyczaje, sposób życia, mowa, przysłowia, obrzędy, gusta, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Dzieło wydane w 24 tomach. Innym dziełem są obrazy etnograficzne wydane w 12 tomach, gdzie Kolberg opisał wszystkie regiony.
Region- to taki obszar zamieszkały przez lud, którego zajęcia i sposób życia, kultura różnią się od innych obszarów.
Zbieracze folkloru:
· Jan Bystroń
· Józef Ligęza
· Lucjan Kazumierski
· Jadwiga Sobieska
· Marian Sobieski
· Władysław Skierkowski
Instrumentarium ludowe:
Lud wybierał własne instrumenty muz. Do najprostszych należą: gwizdki, grzechotki, piskawki, fujarki, klekotki, terkotki. Wśród instrumentów lud. Znajdują się trąby drewniane używane przez pasterzy lub rybaków, mające do 5 m. Długości. Mają one różne nazwy: bazuny, ligawy, ligawki. Innym instrumentem są dudy, kozioł trochę podobny do dud, ale jest większy, ma piszczałkę zakończoną kozioł główką. Piszczałka nazywa się przebierka. Wśród inst. lud. Są inst. Strunowe: skrzypce, małe skrzypce 3-strunowe(mazanki), kontrabas, basetka. W użyciu spotykano również bębny, dzwonki, jantary, bębenki, klarnety i okaryny.
Kapele ludowe:
Są to instrumentalne zespoły lud.. Najprostszą kapelą są dudy+ skrzypce; dudy+ klarnet+ bęben+ skrzypce. Kapele lud. Mogą się różnić w regionach.
Tańce regionalne:
Śląsk:
· Trojak
· Lipka
· Koziorajka
· Stara baba
Kujawy:
· Kujawiak
· Chodzony
Wielkopolska:
· Chodzony(polonez ludowy)
· Walczyk
· Wiesiołek
Kaszuby:
· Owczarz
· Szewc
· Rs, dwa
Są to tańce charakterystyczne dla danego regionu.
Tańce naśladowcze:
Są to takie tańce, które naśladuje ruchami i mimiką, czynności sugerowane w nazwienp.
„Miotlarz”, „Ceglarz”...
Regiony:
· Lubelskie
· Podlasie
· Mazowsze
· Podhale
· Pomorze
· Śląsk
· Kaszuby
Folklor- nazwa wprowadzona w Anglii w XIX wieku. Dosłownie oznacza „wiedza ludu”.
Do folkloru należy cała twórczość ludowa: muzyka, tańce, stroje, pieśni, rękodzieła, mowa, z folklorem wiążą się dwa pojęcia:
Etnografia- opisywanie kultury ludowej
Etnologia- nauka badająca kulturę ludową

Dodaj swoją odpowiedź
Język rosyjski

Folklor rosyjski

USTNA TWÓRCZOŚĆ LUDU ROSYJSKIEGO-FOLKLOR
„Poezja ludowa”, „ludowa literatura”, „ludowa tradycja”, „twórczość poetycka ludu”, „folklor” -terminy oznaczające słowną twórczość mas ludowych, rozwijała się zgodnie z...

Wiedza o kulturze

Folklor łowicki, beskidzki i roztocze - ogólnie

Folklor łowicki:
Folklor łowicki wyróżnia się wśród innych obszarów etnicznych bogatą i wciąż podtrzymywaną tradycją obrzędów ludowych, zaś wyroby rękodzieła artystycznego wykonywane przez twórców ludowych z łowickiego, rozp...

Muzyka

Pls !! Ja nie wiem o co tutaj chodzi!!! Folklor naszych sąsiadów. Mam jutro kartkówkę . Czy ktoś mi wytłumaczy !!!? Daje NAJ za mądrą i nie za któtką i nie zadługą ODP ;)

Pls !! Ja nie wiem o co tutaj chodzi!!! Folklor naszych sąsiadów. Mam jutro kartkówkę . Czy ktoś mi wytłumaczy !!!? Daje NAJ za mądrą i nie za któtką i nie zadługą ODP ;)...

Muzyka

co to jest folklor w muzyce przynajmniej w 2 zdaniach. nie korzystać z wikipedii dam 10 pkt i dziękujkę :-)

co to jest folklor w muzyce przynajmniej w 2 zdaniach. nie korzystać z wikipedii dam 10 pkt i dziękujkę :-)...

Muzyka

Co to folklor i skansen:

Co to folklor i skansen:...