Ludność polski (ściąga)

Obecnie Polska ma 38,7mln.ludzi daje to miejsce: - 8 w Europie, - 29 w Świecie. Przyczyny zmiany liczby ludności w Polsce po II wojnie światowej: w 1939r. – 34,8mln, w 1946r. – 23,9mln. Straty wojenne: zmiany granic Polski, straty wojenne, przymusowe migracje ludności, mały przyrost naturalny. Przyrost naturalny (PN=U-Z) w 1955r. Najwyższy PN=19,5% i był jednocześnie największym w europie od 1956r. PN zaczął spadać, w 1999r. Zanotowano PN –0,02%. Przyczyny malejącego PN: -zła sytuacja finansowa rodzin, -późny wiek zawierania małżeństw, -większa częstotliwość zachorowań na choroby cywilizacyjne, -brak pracy. Skutki malejącego PN: -starzenie się społeczeństwa, -mniejsze zapotrzebowanie na żłobki przedszkola i szkoły, -bezrobocie pedagogów, -mniejsza grupa ludzi w wieku produkcyjnym. Rozmieszczenie ludności: a)Duża gęstość zaludnienia w południowej i środkowej części kraju: -dużo surowców mineralnych i miejsc pracy, -kulturowe, -czynnik historyczny handlowe rzemiosła i kulturowe, -dogodne połączenia komunikacyjne, -dobrze rozwinięte rolnictwo. b)Mała gęstość zaludnienia w Polsce północno zachodniej i północno wschodniej: -słabe gleby, -mało surowców mineralnych i mało miejsc pracy, czynnik historyczny ziemie odzyskane i prowincje wschodnie. Struktura narodowościowa: 97% to narodowość polska, 3%-inne czyli Niemcy, Ukraińcy, Białorusini, Słowacy, Łemkowie. Wyznania: -90% katolicy, -10% inne Islam Buddyzm wyznania Mojżeszowe. Grupy Etniczne: Ślązacy, Górale, Kaszubi.


Struktura według płci i wieku: -wyżyna demograficzna 35-45 lat i 13-20 lat, -niż demograficzny 13-20lat, -przewaga mężczyzn w wieku młodszym, -przewaga kobiet w wieku starszym, -równowaga płci w wieku 40 lat, -nad umieralność mężczyzn w wieku 40-50lat, -współczynnik feminizacji wynosi 105kobiet/100mężczyzn, -średnia długość życia kobiet 77lat a mężczyzn 69lat. Zatrudnienie w wieku: 18-65lat 60,5% w wieku produkcyjnym, w wieku przed produkcyjnym 25%, w wieku po produkcyjnym 14,5%. Średnie bezrobocie: -największe 24% warmińsko-mazurskim, -najmniejsze 10,2% mazowieckie, -średnie bezrobocie 16,9%. Przyczyny bezrobocia: -niskie kwalifikacje zawodowe ludności, -redukcja zatrudnienia, -mała mobilność zawodowa i przestrzenna, -brak bodźców materialnych i pozamaterialnych do podjęcia pracy. Wykształcenie: 13% wyższe w tym 7% z magistrem. Sektory gospodarki: -I Rolnictwo 28% nie korzystne, -II Przemysł 26,4% dobre, - III Usługi 58,5% dość dobre. Urbanizacja: -po II wojnie światowej 31%, -teraz 62%.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Geografia Polski - ściąga

Polska względem równika leży na półkuli PN, względem południka 0 na półkuli wschodniej.
Leży w środkowej części Europy na przewężeniu niżu europejskiego. Leży w dorzeczu 2 wielkich rzek : Wisły i odry w umiarkowanej strefie kli...

Geografia

Ściąga: gleby, fauna i flora, czynniki zagrożenia, parki, podziały administracyjne

Dobra wersja w załączniku

Gleby: a) brunatnoziemne – (51%, pd Polska) ukształtowane na skałach okruchowych, utworach akumulacji lodowcowej i pylastych rzecznej, lessopodobnych pod wpływem lasów liściastych o char grądów. Dzielą ...

Historia

Słowianie, powstanie Polski - sciąga

SŁOWIANIE- Plemiona słowiańskie: Słowianie zachodni (polskie, pomorskie, połabskie, serbołużycke, czeskie, morawskie, słowackie); wschodni (ruskie); południowi (serbowie, chorwaci, słoweńcy); bałtowie (prusowie, jaćwingowie, litwini, ł...

Historia

Historia polski XX wieku

dodałem plik worda i tam jest opracowana ściąga z historii polski XX wieku, czyli to samo co poniżej tylko gotowe do drukowania i wycinania.
Orientacje niepodległościowe przed 1914r. Przed wybuchem I wojny światowej zrodziły się dwie ko...

Geografia

Geografia społeczno- ekonomiczna Polski (podział administracyjny i ludność)

Ściąga znajduje się w załączniku :D Mam nadzieje, że wam pomoże :)...