Związki frazeologiczne i powiedzenia w Biblii.

Sodoma i gomora Ks.rodzaju Siedlisko rozpusty
7 lat tłustych i siedem lat chudych Ks.rodzaju Lata dobrobytu i lata klęski
Niewierny tomasz Ew. Jana Niedowiarek
Judaszowe srebrniki Ewangelia Zdrada , przekupstwo
Wieża babel Ks.rodzaju Zbiorowisko ludzi
Rzeż niewiniątek Ewangelia Cierpienie istot niewinnych
Salomonowy wyrok przypowieśc Sprawiedliwy wyrok zaskakujący w swojej wymowie
Manna z nieba Ks wyjścia Coś przychodzi bez wysiłku
Zmienić się w slup Ks rodzaju Stanąć jak wryty
Plagi egipskie Ks wyjścia Nieszczęście , klęska
Egipskie ciemności Ks wyjścia Nieprzeniknione ciemności
Zakazany owoc Ks rodzaju Coś co jest niedostępne
Kainowe piętno Ks.rodzaju Piętno bratobójcy

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Komunikacyjne zachowania niewerbalne.

?Wiedzy nabywa się czytając książki, lecz wiedzę najpotrzebniejszą ? znajomość świata ? zdobywa się, czytając, w żywych ludziach i studiując wszystkie ich wydania.? - słowa Lorda Chesterfielda, powinny nam dać wiele do myślenia. Sent...

Język polski

Czego może nauczyć się człowiek dzisiejszy i człowiek jutra od starożytnych

Czym życie ludzi w antyku różniło się od współczesnego? Co możemy wynieść ze starożytności? Ludzie starożytni stworzyli podstawy całego naszego świata, ich odkrycia są podstawą dla naszych. Lecz to czego możemy się nauczyć to nie...

Język polski

Abrakadabra - magia językowa - jej funkcje dawniej i dziś

ABRAKADABRA! Potężne, czarodziejskie, magiczne słowo, starożytne zaklęcie z czasów biblijnych, które mniej więcej znaczy tyle co „precz!”. W Średniowieczu wpisywano je często w trójkąt jako magiczne zaklęcie przeciwko chorobie. W ja...

Język polski

Czego może się nauczyć od starożytnych człowiek dzisiejszy i człowiek jutra ?

Jest XXI wiek . Świat zrobił wielki krok naprzód . Ludzie gonią za sukcesami, pieniędzmi. Na pierwszy plan wysuwają się dobra doczesne, przestają liczyć się wszelkie inne wartości. Wydaje mi się , że warto właśnie w tym momencie zasta...

Język polski

Frazeologizmy języka potocznego – ich źródła i znaczenie. Analiza zgromadzonego materiału - prezentacja

Bibliografia
1) Encyklopedia Powszechna PWN Warszawa 1981
2) Słownik Encyklopedyczny - Język polski Wydawnictwa Europa. Autorzy: Elżbieta Olinkiewicz, Katarzyna Radzymińska, Halina Styś , 1999
3) Anusiewicz J., Skawiński J. Słowni...