Węglowodory - alkiny

ALKINY (wzór ogólny - CnH2n-2)

Alkiny - węglowodory nienasycone, posiadające jedno wiązanie potrójne pomiędzy atomami węgla.

* ETYN - C2H2
* PROPYN - C3H4
* BUTYN - C4H6

WłAśCIWOśCI:
a) chemiczne:
* ulegają reakcji spalania
* reakcja addycji
b) fizyczne:
* gaz
* bezbarwny

REGUłA MARKOWNIKOWA - w reakcjach przyłączania związków typu HX (gdzie X to Cl, Br, I, F, OH) do wiązania potrójnego wodów przyłącza się do atomu węgla, przy którym bezpośrednio znajduje się najwięcej wodorów.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Alkany,alkeny,alkiny,aromatyczne,sciaga

Węglowodory nasycone- związki węgla i wodoru w cząsteczkach których występują tylko pojedyńcze wiązania węgiel - węgiel.
Homologi - związki należące do jenej rodziny zw alkanów różniące się o grupę CH2 lub jej wielokrotność...

Chemia

Alkeny, alkany, alkiny - ściąga

1. Związki organiczne są to substancje zawierające w swym składzie węgiel. Wyjątki (związki chemiczne, które mimo iż posiadają w cząsteczce węgiel nie są organicznymi)
* tlenki węgla: CO i CO2
* kwas węglowy: H2CO3
* węgl...

Chemia

Alkany, alkeny, alkiny

Węglowodory- związki węgla z wodorem
Węglowodory łańcuchowe- to węglowodory, w których atomy tworzą łańcuch prosty lub rozgałęziony
Węglowodory pierścieniowe- to węglowodory, których atomy węgla tworzą łańcuch zamknięty...

Chemia

Alkeny alkany alkiny

Alkany to węglowodory nasycone (związki organiczne) w których atomy węgla łączą się bezpośrednio ze sobą wiązaniami pojedynczymi. (Porównaj: alkeny, alkiny)

Ogólny wzór sumaryczny alkanów(aczkolwiek nie znajdujący zastosowan...

Chemia

Alkany, alkeny, alkiny i polimery

Alkany, Alkeny, Alkiny i Polimery

ALKANY (parafiny)
• nasycone węglowodory acykliczne, o wzorze ogólnym CnH2n+2
• stanowią szereg homologiczny najprostszego alkanu – metanu CH4
• alkany, których cząsteczki zawieraj...