Klimat Polski

Czynniki kształtujące klimat Polski:

* położenie geograficzne
* położenie w Europie
* sąsiedztwo z Morzem Bałtyckim
* występowanie łańcuchów górskich
* napływ na Polskę mas powietrza

Masy powietrza:

* masy powietrza polarno-morskiego(60% dni w roku, masy te napływają z zachodu). Masy powietrza polarno-morskiego przynoszą nam zachmurzenie i opady deszczu w lato, przedzimie i przedwiośnie.

* masy powietrza polarno-kontynentalnego(30% dni w roku, masy te napływają z wschodu). Masy powietrza polarno-kontynentalnego przynoszą pogodę słoneczną(mroźna lub upalną) w zimę i wiosnę.

* masy powietrza arktycznego(5% dni w roku, masy te napływają z północy). Masy powietrza arktycznego przynoszą nam spadek temperatury i obfite opady śniegu w styczniu i lutym.

* masy powietrza zwrotnikowego(5% dni w roku, masy te napływają z południa). Masy powietrza zwrotnikowego przynoszą nam piękną słoneczna pogodę („polska złota jesień”) w jesień.

Klimat w Polsce

Klimat Polski jest klimatem przejściowym strefy umiarkowanej ciepłej. Dla tego typu klimatu charakterystyczne są częste zmiany pogody i znaczne wahania długości poszczególnych pór roku.

Okres wegetacyjny

Jest to czas, kiedy średnia dobowa temperatura przekracza 5*C-możliwy jest wtedy rozwój roślin. W Polsce jest średnio 200 dni wegetacyjnych. Najkrótszy okres wegetacyjny jest na Suwalszczyźnie (180 dni) i w górach (100 dni). Najdłuższy okres wegetacyjny jest na Śląsku (220 dni).

Okres wegetacyjny pozwala:
· osiągnąć wyższe plony
· kształtować bardziej urozmaicona strukturę upraw
· staranniej wykonywać zabiegi agrotechniczne
· uprawiać międzyplony, (czyli rośliny pastewne: seradelę, wykę

Opady

Średni opad w Polsce wynosi 600 mm. Opady atmosferyczne zależą przede wszystkim od wysokości nad poziomem morza. W rezultacie najwięcej pada w górach (1200-1500 mm), a na wyżynach i pojezierzach – 700-800 mm, zaś na nizinach wynosi tylko 450-550 mm.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Klimat Polski

Klimat Polski

Regiony klimatyczne Polski

Klimat Polski jest ciepłym klimatem umiarkowanym o charakterze przejściowym, co oznacza, że charakteryzuje się dosyć dużą zmiennością (kapryśnością) pogody. Klimat Polski nie jes...

Geografia

Klimat Polski

Klimat Polski jest określany jako przejściowy - pomiędzy ciepłym, morskim klimatem zachodniej Europy a kontynentalnym obejmującym Ukrainę i Rosję.

Nad Polską ścierają się bowiem wilgotne masy powietrza znad Atlantyku z bardzo suc...

Geografia

Klimat polski

Klimat Polski

Klimat Polski zaliczamy do typu przejściowego wśród klimatów ciepłych strefy umiarkowanej. Do głównych czynników kształtujących klimat Polski należą:

O położenie geograficzne
O położenie w Europie...

Geografia

Klimat Polski jego główne cechy

Klimat Polski zaliczamy do typu przejściowego wśród klimatów ciepłych strefy umiarkowanej. Do głównych czynników kształtujących klimat Polski należą:

położenie geograficzne
położenie w Europie
sąsiedztwo z Morz...

Geografia

Atmosfera - strefy klimatyczne świata. Klimat Polski.

I.STREFY KLIMATYCZNE ŚWIATA
Klimat definiowany jest jako przeciętny stan pogody (fizyczny stan troposfery w danym miejscu i czasie) i poszczególnych jej składników, ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji. Badania prowadzone przez kli...

Geografia

Klimat Polski - charakterystyka i ciekawostki

Nad terenem naszego kraju spotykają się dwie wielkie masy powietrza - zimna, pochodząca z północy, oraz cieplejsza, napływająca z południowego wschodu, znad kontynentu azjatyckiego. To właśnie one kształtują klimat i wpływają bezpośre...