Węglowodory - alkeny

ALKENY (wzór ogólny - CnH2n)

Alkeny - węglowodory których cząsteczki zawierają jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla

SZEREG HOMOLOGICZNY:

* ETEN - C2H4
* PROPEN - C3H6
* BUTEN - C4H8
* PENTEN - C5H10

WłAśCIWOśCI
a) fizyczne:
* w warunkach normalnych 3 pierwsze alkeny są gazami, od C5 do C10 - ciecze.
* ze wzrostem liczby atomów węgla wzrasta temperatura wrzenia, topnienia i gęstości
b) chemiczne:
* reakcja spalania
* reakcja addycji

REAKCJA POLIMERYZACJI - reakcja w wyniku której proste związki nienasycone, czyli monomery łączą się w wielocząsteczkowe związki zwane polimerami.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Alkany,alkeny,alkiny,aromatyczne,sciaga

Węglowodory nasycone- związki węgla i wodoru w cząsteczkach których występują tylko pojedyńcze wiązania węgiel - węgiel.
Homologi - związki należące do jenej rodziny zw alkanów różniące się o grupę CH2 lub jej wielokrotność...

Chemia

Alkeny, alkany, alkiny - ściąga

1. Związki organiczne są to substancje zawierające w swym składzie węgiel. Wyjątki (związki chemiczne, które mimo iż posiadają w cząsteczce węgiel nie są organicznymi)
* tlenki węgla: CO i CO2
* kwas węglowy: H2CO3
* węgl...

Chemia

Alkany, alkeny, alkiny

Węglowodory- związki węgla z wodorem
Węglowodory łańcuchowe- to węglowodory, w których atomy tworzą łańcuch prosty lub rozgałęziony
Węglowodory pierścieniowe- to węglowodory, których atomy węgla tworzą łańcuch zamknięty...

Chemia

Alkany, alkeny, alkiny i polimery

Alkany, Alkeny, Alkiny i Polimery

ALKANY (parafiny)
• nasycone węglowodory acykliczne, o wzorze ogólnym CnH2n+2
• stanowią szereg homologiczny najprostszego alkanu – metanu CH4
• alkany, których cząsteczki zawieraj...

Chemia

Alkany, alkeny, alkiny i polimery

ALKANY (parafiny)
• nasycone węglowodory acykliczne, o wzorze ogólnym CnH2n+2
• stanowią szereg homologiczny najprostszego alkanu – metanu CH4
• alkany, których cząsteczki zawierają co najmniej 4 atomy węgla, mogą mieć ...