Charakterystyka Juranda ze Spychowa.

Opisywaną przeze mnie postacią będzie Jurand ze Spychowa. Kim jest Jurand? Jurand jest jedną z głównych postaci powieści historycznej „Krzyżacy” autora Henryka Sienkiewicza. Książka ta jest jedną z najbardziej wartościowych powieści polskiej literatury.
Jurand ze Spychowa był mężczyzną w średnim wieku trudzący się sztuką rycerstwa. Zamieszkiwał tereny przygraniczne sąsiadujące z państwem Zakonu krzyżackiego. Był on wdowcem. Do śmierci jego pięknej żony przyczynili się właśnie krzyżacy. Trudno więc się dziwić potężnemu rycerzowi, że krzyżacy byli jego największymi wrogami, w stosunku do krzyżaków nie miał on litości. Przed śmiercią, żona Juranda powiła córeczkę, które nazwano Danuśką. Kiedy stracił żonę, całą swoją miłość przelał na córkę, która pod każdym względem była podobna do swojej matki.
Opisywany przez mnie rycerz był ogromnej postawy i o ogromnej sile. Jego jedno oko „barwy żelaza” (drugie wcześniej stracił w jednej z licznych potyczek ) patrzyło groźnie na wszystko wkoło. Ubierał się w piękną, lśniącą zbroję, w której wyglądał na jeszcze potężniejszego i możnego. Miał płowe włosy i twarz z groźnym grymasem.
Był on jednym z najbardziej znanych rycerzy polskich. Mężczyzna o wielkiej sile, o nieprzeciętnej odwadze, męstwie i wielkim honorze tworzył ideał rycerza tamtych czasów. Był on okrutny dla wrogów i wspaniały dla rodziny i przyjaciół. Dlatego inni rycerze zabiegali o jego względy i nikt nie chciał mieć w nim wroga, ponieważ nawet imię Juranda ze Spychowa przyprawiało innych, a szczególnie rycerzy krzyżackich o dreszcze. Po napaści na Juranda Krzyżaków, Jurand stał się człowiekiem szlachetnym, o wielkiej wierze w Boga, przebaczający nawet największym wrogą. Stracił wszystko co było dla niego ważne, honor rycerza i córkę Danusię. Zmiana charakteru Juranda mówi nam o tym, że był on postacią dynamiczną, którego charakter zmienia się pod wpływem wydarzeń jakie mają miejsce w jego życiu.
Chciałam opisać właśnie tą postać ponieważ uważam, że był on wzorem do naśladowania nie tylko w tamtych czasach, ale także w czasach dzisiejszych ludzie powinni stawiać go jako wzór szlachetności i bohaterstwa.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Juranda ze Spychowa.

Charakterystyka Juranda ze Spychowa

W swojej pracy chcę przedstawić Juranda ze Spychowa bohatera książki pt. ?Krzyżacy. Opisywana postać była rycerzem. Stracił żonę po najeździe Krzyżaków na Złotoryje. Miał córkę Danusie, ...

Język polski

Charakterystyka Juranda ze Spychowa.

Jest to charakterystyka Juranda ze Spychowa bohatera powieści "Krzyżacy".

Jurand to bohater książki Henryka Sienkiewicza pt. 'Krzyżacy'. Poddany księciu Januszowi Mazowieckiemu szlachcic, właściciel obronnego grodu Spychó...

Język polski

Charakterystyka Juranda ze Spychowa.

Charakterystyka Juranda ze Spychowa

Jurand ze Spychowa był rycerzem.
Mieszkał na mazowszuna pograniczu z Krzyżackimi.
krzyżacy napadli na jego zamek i zabili mu żonę. Stracił tagże jedynącórke którą porwali krzyżacy

Język polski

Charakterystyka Juranda ze Spychowa (postaci z "Krzyżaków") Bez podpunktu 'moja ocena" :) Pilne daje Najj

Charakterystyka Juranda ze Spychowa (postaci z "Krzyżaków") Bez podpunktu 'moja ocena" :) Pilne daje Najj...

Język polski

Charakterystyka Juranda ze Spychowa.

Jurand ze Spychowa, był rycerzem w służbie księcia mazowieckiego. Ten "pies" na Krzyżaków był w powieści Henryk Sienkiewicza pt. "Krzyżacy" ojcem Danuśki, któremu Krzyżacy zamordowali żonę. Od tej chwili, Jurand &qu...