Charakterystyka Juranda ze Spychowa.

Jest to charakterystyka Juranda ze Spychowa bohatera powieści "Krzyżacy".

Jurand to bohater książki Henryka Sienkiewicza pt. 'Krzyżacy'. Poddany księciu Januszowi Mazowieckiemu szlachcic, właściciel obronnego grodu Spychów, w którym mieszkał oraz ziem mazurskich. Jego żona została zabita przez Krzyżaków więc był wdowcem. Miał jednak córkę Danusię, którą kochał ponad wszystko.

Rycerz ten przerażał wyglądem. Był ogromnej postawy, niezwykle silny, z płowymi włosami i wąsem. Jego dziobatą twarz pokrywały liczne blizny-pozostałości po wielu walkach. Jedno oko miał barwy żelaza, natomiast ślad po drugim oku przykrywał czarną przepaską. Jednak podczas akcji utworu wygląd Juranda zmienia się. Do Szczytna przybył jako potężny rycerz, a opuścił je jako bezradny kaleka, ponieważ doświadczył wiele niewyobrażalnych cierpień moralnych i fizycznych. Stracił wzrok, język oraz prawą dłoń, stał się siwy.
Pan ze Spychowa posiadał 'drapieżne ' usposobienie. Krzyżacy bali się go gdyż był mściwym rycerzem szukającym pomsty za żoną. Sam książę ceniło go za jego męstwo, szlachetność i odwagę. Choć był groźnym człowiekiem , nigdy nie naruszył rycerskich obowiązków i zawsze postępował według kodeksu rycerskiego. Troskliwy Jurand w momencie porwania Danusi przez Krzyżaków odrzucił dumę na bok i dał się znieważyć. Poświęcił honor rycerski za miłość ojcowską do córki. Znosił wszystkie poniżenia z ich strony. Był wytrzymały na ból i cierpliwy, o czym świadczy fakt długiego oczekiwania na mrozie przed zamkiem w Szczytnie i znoszenie bez jęku katuszy Niemieckich. Podczas walki w tym zamku odznaczał się energią, odwagą, porywczością i nienawiścią. Niestety tam ostatni raz wykazał swą siłę i niezłomność.
Charakter Juranda podobnie jak wygląd uległ zmianie. Chęć zemsty ustępuje miejsce pokorze, z mściwego rycerza zmienia się w człowieka, który potrafi przebaczyć swemu oprawcy Zygfrydowi de Lowe. Jego zachowanie uświadomiło wszystkim, że chce odpokutować za swoje czyny.

Wielki pan ze Spychowa był postacią ciekawą i tajemniczą. Niewątpliwie zasługuje na miano wzoru średniowiecznego rycerza, bohatera tamtych czasów.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Juranda ze Spychowa.

Charakterystyka Juranda ze Spychowa

W swojej pracy chcę przedstawić Juranda ze Spychowa bohatera książki pt. ?Krzyżacy. Opisywana postać była rycerzem. Stracił żonę po najeździe Krzyżaków na Złotoryje. Miał córkę Danusie, ...

Język polski

Charakterystyka Juranda ze Spychowa.

Charakterystyka Juranda ze Spychowa

Jurand ze Spychowa był rycerzem.
Mieszkał na mazowszuna pograniczu z Krzyżackimi.
krzyżacy napadli na jego zamek i zabili mu żonę. Stracił tagże jedynącórke którą porwali krzyżacy

Język polski

Charakterystyka Juranda ze Spychowa (postaci z "Krzyżaków") Bez podpunktu 'moja ocena" :) Pilne daje Najj

Charakterystyka Juranda ze Spychowa (postaci z "Krzyżaków") Bez podpunktu 'moja ocena" :) Pilne daje Najj...

Język polski

Charakterystyka Juranda ze Spychowa.

Jurand ze Spychowa, był rycerzem w służbie księcia mazowieckiego. Ten "pies" na Krzyżaków był w powieści Henryk Sienkiewicza pt. "Krzyżacy" ojcem Danuśki, któremu Krzyżacy zamordowali żonę. Od tej chwili, Jurand &qu...

Język polski

Charakterystyka Juranda ze Spychowa.

Opisywaną przeze mnie postacią będzie Jurand ze Spychowa. Kim jest Jurand? Jurand jest jedną z głównych postaci powieści historycznej „Krzyżacy” autora Henryka Sienkiewicza. Książka ta jest jedną z najbardziej wartościowych powieści...