Układ moczowy- test

w załoncznikach

Dodaj swoją odpowiedź
Edukacja zdrowotna

Scenariusz wykładu pt. „Słoda ciąża"– planowanie i donoszenie ciąży przez kobiet z cukrzycą

Blok tematyczny : Promocja zdrowia

Cel zajęć :
• Zmniejszenie lęku matek donoszących ciąże pewnego ryzyka.
• Zminimalizowanie ryzyka powikłań u ciężarnej i płodu.
• Uświadomienie istoty unormowanej glikemii.

Pedagogika

Biomedyka – patologie społeczne (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, AIDS)

Biomedyka – patologie społeczne (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, AIDS)

Społeczeństwo polskie po kilkuletnim okresie zasadniczych przemian ustrojowo-społecznych, charakteryzuje się wieloma przejawami życia, typowymi dla wysoko ro...

Biologia

Choroby układu odpornościowego - immulogicznego

----AIDS---

Skrót AIDS pochodzi od angielskiej nazwy Acquired Immune Deficiency Syndrome, co tłumaczymy jako zespół nabytego upośledzenia odporności. Jest to choroba zakaźna, natomiast dla celów edukacyjnych została włączona do g...

Biologia

Choroby układu rozrodczego

Choroby układu rozrodczego

Najczęstszymi chorobami żeńskiego układu rozrodczego są stany zapalne dróg rodnych (sromu, pochwy, szyjki macicy), nowotwory złośliwe (sutka, szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika), mięśniaki, nadżerki...