Środki ochrony indywidualnej

Do środków ochrony indywidualnej chroniących przed porażeniem prądem elektrycznym można zaliczyć:
· rękawice ochronne;
· odzież ochronną;
· obuwie ochronne;
· środki ochrony oczu i twarzy
Środki te muszą charakteryzować się m.in. odpowiednią elektroizolacyjnością oraz wytrzymałością na przebicie prądu o odpowiednim napięciu.

Dodaj swoją odpowiedź
Administracja

Zadania gminy w zakresie ochrony środowiska

Wstęp

„Pojęcia „środowisko” i jego „ochrona” zrobiły oszałamiającą karierę w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, czego przyczyny upatrywać można w zagrożeniach stwarzanych przez rozwój gospodarczy. Konsekwencją św...

Prawo

Zakres przedmiotowy prawnej ochrony środowiska

Ochroną środowiska interesują się dziś dość szerokie kręgi społeczeństwa, jak również coraz więcej pracowników nauki. Jest to tendencja słuszna, ponieważ każdy podlega wpływom środowiska i od niego zależy.
Jeśli chcemy omó...

Chemia

Środki toksyczne

To mogło się wydarzyć...

"Nieobliczalne konsekwencje spowodowałby wypadek pociągu przejeżdżającego przez centrum Wrocławia, w którego składzie znajdowałyby się wagony przewożące chlor. Zakładając czarny scenariusz, że wyp...

Kosmetologia

Środki dydaktyczne - podział środków dydaktycznych w zawodzie fryzjera

Dydaktyka

Jest to ogólna teoria kształcenia, która dzieli się na ogólna teorie nauczania i uczenia się oraz na teorię samokształcenia.
Dwa podstawowe pojęcia dydaktyki to: kształcenie i nauczanie.
Kształcić kogoś zna...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zbiorowe środki ochrony ludności, zabiegi sanitarne i specjalne

ZBIOROWE ŚROKI OCHRONY LUDNOŚCI
-BUDOWLE OCHRONNE
*schrony (50-300 osób): publiczne, specjalne, lokalne
*ukrycia: podpiwniczenia, szczeliny przeciwlotnicze (25-75 osób)
-EWAKUACJA LUDNOŚCI
*doraźna
*planowana
SCHRON...