Choroby układu pokarmowego

Podstawowe czynności układu pokarmowego sprowadzają się do przyjmowania pokarmów, a więc rozdrabniania, przenoszenia, rozkładu, wchłaniania składników korzystnych i niezbędnych dla organizmu oraz wydalania pozostałości i wydzielin w postaci kału. Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego mogą polegać na zaburzeniu przyjmowania pokarmów i wszystkich czynności organizmu z tym związanych. Mogą się one objawiać w postaci różnych chorób układu. Najważniejsze objawy chorobowe to między innymi bóle w jamie brzusznej, nudności, wymioty, odbijania i pieczenie(zgaga), zaburzenia w oddawaniu stolca, krwotoki wewnętrzne, żółtaczka(wirusowe zapalenie wątroby) oraz stany gorączkowe. Niektóre choroby układy pokarmowego mogą występować nawet u dzieci, przyczyną ich są: zbyt szybkie jedzenie pokarmów, jedzenie zbyt gorących lub zbyt zimnych potraw, objadanie się po nocy lub zastępowanie zwykłych potraw słodyczami.

1. Gruczoły żołądka przyzwyczajone są do wytwarzania enzymów i kwasu solnego w porze posiłków. Jeśli nie dostarczamy żołądkowi na czas pokarmów, to choć ściany tego narządu pokryte są warstwą śluzową, kwas zaczyna nadtrawiać błonę śluzową wyścielającą w środku żołądek, powoduję ranę. Gdy taki stan trwa dłużej, wówczas tkanka nabłonkowa nie nadąża z wytwarzaniem nowych komórek i zasklepieniem ubytku. Do nadżerki dostają się bakterie i tworzy się wrzód. Ciągle odnawiający się wrzód może doprowadzić do zmian nowotworowych tkanki nabłonkowej i przekształcić się w raka żołądka.
2. Choroby jelit są to choroby, charakteryzujące się tym, iż zagnieżdżają się w jelicie grubym różne gatunki tasiemców i glist ludzkich, jednym słowem pasożytów. Szkody w układzie pokarmowym powodują również: owsik czy ameba – pierwotniak odpowiedzialny za czerwonkę, a także bakterie wywołujące choroby zakaźnie szerzące się drogą pokarmową (salmonellozy), jak dur brzuszny, a którymi zarażamy się w skutek spożycia skażonych produktów spożywczych, wielokrotnie odgrzewanych, niedopieczonego drobiu oraz jajek, majonezów, sałatek, słodkich deserów i produktów mlecznych.
Najczęstsze choroby jelit to:
a) Nieswoiste zapalenie jelit
b) Zakaźne zapalenie jelit
c) Toksyczne zapalenie jelit
d) Ograniczone zapalenie jelit
e) Wrzodziejąco-krwotoczne zapalenie jelita grubego
f) Zespoły upośledzonego wchłania
g) Nadpobudliwość jelita grubego
h) Zaparcia nawykowe
i) Nowotwory jelit
j) Rak jelita grubego

3. Zaburzenia czynnościowe żołądka i dwunastnicy mogą być objawem nerwicy narządowej, czyli zaburzeń czynnościowych narządu. Nie stwierdza się żadnych zmian w budowie, a więc z punktu widzenia ich budowy anatomicznej są one prawidłowe. Zaburzony jest tylko mechanizm regulacji nerwowo-odruchowej ich czynności.
4. Rak przełyku jak u większości nowotworów jest najprawdopodobniej następstwem niekorzystnych wpływów środowiskowych i sposobu odżywiania się. Za czynniki sprzyjające powstawaniu raka przełyku należy uważać czynniki sprzyjające zaleganiu pokarmu w przełyku (np. stany kurczowy przełyku) i tym samym mechanicznemu, chemicznemu lub też termicznemu drażnieniu jego błony śluzowej.
5. Żylaki przełyku są zazwyczaj wtórnym objawem nadciśnienia w żyle wrotnej, spotykanym w utrudnieniu przepływu krwi żylnej z dolnych części ciała poprzez wątrobę. Początkowo przez długi czas mogą się one w żaden widoczny sposób zewnętrznie nie objawiać, a wykrywane są jedynie przypadkowo w czasie badań radiologicznych przełyku.
6. Uchyłki przewodu pokarmowego są to wrodzone lub nabyte, ograniczone, o średnicy od kilku milimetrów do kilku centymetrów, wypuklenie ściany (i tym samym poszerzenie światła) danego narządu na zewnątrz, powodujące mniejsze lub większe zagłębienie. Uchyłki mogą być pojedyncze lub mnogie. Przy ich większej liczbie mówimy o uchyłkowatości określonego odcinka przewodu.
7. Polipy przewodu pokarmowego są uszypułowanymi tworami wpuklającymi się do światła przewodu (wrodzone lub częściej nabyte). Mogą występować pojedynczo, lub też gromadnie w całym przewodzie pokarmowym, jednak bardzo rzadko w żołądku i w jelicie cienkim. Przesuwanie się treści pokarmowej może drażnić bezpośrednio powierzchnię polipa lub całą jego masę poprzez ocieranie i pociąganie wzdłuż szypuły.
8. Najczęstsze choroby wątroby. Wątroba odgrywa zasadniczą rolę w zagwarantowaniu sprawności organizmu. Bierze udział w łączeniu, rozkładzie wielu substancji. Wytwarza żółć mającą znaczący udział w procesie trawienia tłuszczów. W znaczny sposób przyczynia się do odtruwania organizmu. Wszelkie stany zakłócające sprawność, czyli wydolność czynnościową wątroby, zaburzają sprawność organizmu. Choroby wątroby możemy podzielić na choroby zapalne, zwyrodnieniowe, nowotworowe i uszkodzenia powypadkowe.
Najważniejsze z chorób wątroby to:

a) Zapalenia wątroby
b) Ropień wątroby
c) Toksyczne(trujące) uszkodzenia wątroby
d) Marskość wątroby
e) Nowotwory wątroby
9. Najczęstsze choroby układu żółciowego to:

a. Stany zapalne pęcherzyka żółciowego tj. ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego oraz przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego
b. Kamica żółciowa
c) Nowotwory układu żółciowego


10. Najczęstsze choroby trzustki
Trzustka jest gruczołem o podwójnej roli w organizmie:
Wytwarza i wydziela hormony(insulina i glukagon) oraz produkuje i wydziela do dwunastnicy sok trzustkowy biorący udział w procesie trawienia tłuszczów, węglowodanów i białek. Najważniejsze choroby trzustki to:

a) Zaburzenia produkcji hormonów prowadzące do powstania cukrzycy
b) Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki
c) Kamica trzustkowa
d) Rak trzustki

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Wybrane choroby układu pokarmowego i ich profilaktyka

PLAN PRACY


Temat: Wybrane choroby układu pokarmowego i ich profilaktyka


I. Wstęp
II. Próchnica zębów
III. Zatrucia pokarmowe
1) Pochodzenia bakteryjnego
2) Pochodzenia niebakteryjnego
IV. Robaczyc...

Biologia

Choroby układu pokarmowego.

Choroby układu pokarmowego:
a)przełyku:
-zapalenie przełyku
-żylaki przełyku
-rak przełyku
b)żołądka :
-zapalenie błony śluzowej żołądka
-choroba wrzodowa żołądka
-rak żołądka
c)dwunastnicy:

Biologia

Choroby układu pokarmowego. Zasady odżywiania.

CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO

Wiele osób cierpi z powodu bólu brzucha. Objawia się on z bardzo różnych przyczyn:
· jedzenie zepsutego lub przeterminowanego pokarmu;
· niewłaściwa kolejność zjedzonych produktów;
· szyb...

Biologia

Choroby układu pokarmowego

CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO

CHOROBY JAMY USTNEJ
Próchnica zębów to choroba bakteryjna zębów powodująca uszkodzenie struktury zęba. Próchnica jest, zaraz po przeziębieniu, jedną z najpowszechniejszych dolegliwości. Chociaż m...

Biologia

Wymień niegroźne choroby układu pokarmowego i krótko je opisz

Wymień niegroźne choroby układu pokarmowego i krótko je opisz...

Biologia

Wymień choroby układu pokarmowego (tylko nazwy)

Wymień choroby układu pokarmowego (tylko nazwy)...