A.Mickiewicz Lilie - plan wydarzeń

1. Zabicie męża i pochowanie go w gaju.
2 Zasianie lilii na grobie.
3. Ucieczka żony do chatki pustelnika.
4. Opowieść o śmierci męża.
5. Strach przed kara.
6. Rada pustelnika.
7. Powrót do domu.
8. Okłamywanie dzieci.
9. Pojawienie się ducha ojca.
10. Przybycie braci męża.
11. Okłamywanie gości.
12. Oczekiwanie braci.
13. Zakochanie się w bratowej.
14. Prośba braci o rękę bratowej.
15. Udanie się do pustelnika po radę.
16. Nękanie wdowy przez ducha męża.
17. Rada pustelnika: wybranie jednego wianka.
18. Wybranie wianka starszego brata.
19. Kłótnia braci.
20. Zmartwychwstanie męża.
21. Zniknięcie cerkwi pod ziemią.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Maretiał do sprawdzianu - romantyzm

ROMANTYZM:

Mesjanizm- pogląd przypisujący jednostkom lub narodom szczególne posłannictwo wobec ludzkości. Jest to wiara w to, że Chrystus nas wybawi.
Mistycyzm- to prąd religijno-filozoficzny uznający możliwość jednoczenia si...

Język polski

Zagadnienia maturalne.

1. Bajronizm, wallenrodyzm, prometeizm – wyjaśnienie pojęć na wybranych
Przykładach literackich.

Bajronizm - nazwa postawy pochodząca od nazwiska Georga Byrona i związana z jego życiorysem (który przypomina nieco romantyczny...

Język polski

Średniowiecze - konspekt. Sztuka barokowa

9-10. „Bogurodzica” jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie

„Bogurodzica” jest najwspanialszą i najstarszą polską pieśnią religijną. Nie znamy dokładnej daty jej powstania. Jej powstanie wiąże si�...