Azja - główne pasma górskie, niziny, wyżyny, rzeki

Pasma górskie


- Himalaje
- Góry Pontyjskie
- Góry Taurus
- Góry Elburs
- Góry Hindukusz
- Góry Zagros
- Góry Sulejmańskie
- Góry Karakorum
- Góry Arkańskie
- Góry Tien-szan
- Góry Ałtaj
- Sajany
- Góry Stanowe
- Góry Wierchojańskie
- Góry Czerskiego
- Góry Kołymskie
- Góry Południowochińskie

Wyżyny


- Anatolijska
- Armeńska
- Irańska
- Pamir
- Mongolska
- Tybetańska
- Kaszgarska
- Dżungarska
- Cajdamska

Niziny


- Zachodniosyberyjska
- Turańska
- Północnosyberyjska
- Chińska
- Mezopotamska
- Hindustańska

Rzeki


- Tarym
- Czu
- Helmand
- Ob
- Jenisj
- Lena
- Indygirka
- Kołyma
- Amur
- Huang He
- Jangcy
- Mekong
- Saluin
- Irawadi
- Brahmaputra
- Gnges
- Inus
- Szatt al-Arab

Między Europą i Azją przebiega granica lądowa wyznaczona przez wschodnie stoki gór Ural, rzekę Embę, obniżenie rzek Kumy i Manyczu, północne wybrzeża Morza Czarnego, cieśninę Bosfor, Morze Marmara oraz cieśninę Dardanele.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Azja - wiadomości ogólne

1. Położenie Azji - półkule, granice, punkty skrajne (współrzędne geograficzne)
Azja jest największą częścią świata, położona niemal w całości na półkuli PN. i wsch. Tylko stosunkowo niewielkie obszary leżą na półk...

Geografia

Matura ustna z Geografii - pytania i odpowiedzi, powtórzenie wiadomości

Geografia jako nauka, podział nauk geograficznych.
Geografia to nauka, która bada powłokę Ziemi, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i społeczno-geograficznym oraz związki, jakie zachodzą między środowisk...

Geografia

Litosfera

Działalność lodowców górskich

Działalność lodowców górskich może być budująca i niszcząca.
Działalność budująca lodowców górskich:
1. moreny – są to pagórki
2. morena czołowa- tworzy się przed czołem l...

Biologia

Charakterystyka biomów świata

Biom

Biom jest dużą jednostką ekologiczną, na którą składają się całe zespoły ekosystemów określonego obszaru geograficznego. Twór tai jest łatwym do rozpoznania regionem biologicznym o charakterystycznych cechach morfologicz...