"Tren XI" Jana Kochanowskiego

Analiza i interpretacja „Trenu XI” Jana Kochanowskiego jako odzwierciedlenie buntu bohatera lirycznego wobec ideałów filozoficznych i religijnych renesansu.

Tren rozpoczyna się nawiązaniem do legendarnej wypowiedzi Brutusa.
Kochanowski uzupełnia przywołaną wypowiedz stwierdzeniem
[...Fraszka, kto się przypatrzy, fraszka z każdej strony...].

W tym kontekście fraszka oznacza marność i może kojarzyć się z cytatem z Księgi Koheleta: „Marność nad marnościami i wszystko marność.”

Osobą mówiącą w wierszu jest nieszczęśliwy ojciec, przeżywający stratę córeczki Urszulki. Sytuacje liryczna w utworze przedstawia kryzys światopoglądowy powstały pod wpływem osobistej tragedii. Autor poprzez użycie pytań retorycznych podkreśla swoje zwątpienie w wartości moralne [...kogo dobroć przypadku złego uchowała?...],w opiekę boska nad światem i człowiekiem [...nieznajomy wróg jakiś miesza ludzkie rzeczy...], oraz w możliwość poznania praw rządzących ludzkim losem, odkrycia tajemnicy życia i śmierci.

Kochanowski neguje boska sprawiedliwość [ ...kogo kiedy pobożność jego ratowała?...].

W trenie ukazana jest koncepcja, która przedstawia człowieka poddanego losowi, ślepej Fortunie. Zachowanie wartości etycznych i religijnych nie jest gwarancja powodzenia w życiu, nie chroni przed nieszczęściem.

Autor zaprzecza również najważniejszej dla człowieka renesansu cnocie-virtus. Uważa, ze istota ludzka nie ma oparcia w Bogu, jest pozostawiona samemu sobie, bezradna.

Fragment [...sny lekkie, sny płoche nas bawią...] mówi o tym, ze człowiek kieruje się jedynie złudzeniami na temat rzeczywistości, udając mędrca, choć tak naprawdę nic nie rozumie. Kochanowski neguje możliwość poznania, zdobycia mądrości.

Przytoczenie fragmentu fraszki „O żywocie ludzkim” podkreśla, ze wszystko jest błahostką, pozbawioną wartości.

W utworze poruszony zostaje temat śmierci dziecka, która wywołuje bunt, prowadzący do zanegowania wszystkich wartości. Tego typu doświadczenie autora odbiera mu rozsadek i prowadzi do rozpaczy.

W „Trenie XI” ukazana została koncepcja Boga, jako nieprzewidywalnego i niesprawiedliwego co sprawia, ze rożni się ona diametralnie od wizji renesansowej, w której to Bóg jest dobrym twórcą pięknego i logicznego świata. Autor wyraża również w utworze swój pogląd dotyczący świata, który w jego opinii jest niemożliwy do poznania, jest fraszką, błahostką. Epoka renesansu charakteryzowała świat jako harmonijną spójność, pełną ładu. W utworze ukazana jest także koncepcja człowieka. Kochanowski uważa, ze człowiek nie ma oparcia w żadnych wartościach, neguje sens zachowania cnoty, przezywa rozpacz w obliczu cierpienia. Twórcy renesansowi charakteryzowali się odmienna wizja.

W ich opinii człowiek akceptuje prawa świata, miedzy innymi prawo przemijania, kieruje się cnotą jako najwyższą wartością, zachowuje równowagę duchowa w każdej sytuacji.

„Tren XI” jest rozrachunkiem z dotychczasowymi przekonaniami, wiara w sens i lad życia, który dokonuje się pod wpływem osobistego nieszczęścia. Pod wpływem cierpienia zanegowaniu ulega dotychczasowy system wartości charakterystyczny dla epoki renesansu (zanegowanie cnoty, stoickiego spokoju, rozumu, wiary w Bożą opatrzność nad światem).Rodzą się liczne pytania egzystencjalne, człowiek uświadamia sobie kruchość życia, brak wpływu na koleje losu, nieprzewidywalność zdarzeń. Śmierć dziecka jest najcięższym doświadczeniem życiowym, które powoduje kryzys ideałów, wyznawanej dotąd wiary i filozofii.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Tren VI" Jana Kochanowskiego - analiza.

Tren to utwór żałobny należący do tzw. poezji funeralnej. Jest to ważny gatunek liryczny wywodzący się z poezji żałobnej antycznej Grecji. Dawniej treny pisano dla wybitnych osobistości. Poeci opiewali zalety zmarłych wielkich ludzi, cz...

Język polski

"Tren XI" Jana Kochanowskiego

Analiza i interpretacja „Trenu XI” Jana Kochanowskiego jako odzwierciedlenie buntu bohatera lirycznego wobec ideałów filozoficznych i religijnych renesansu.

Tren rozpoczyna się nawiązaniem do legendarnej wypowiedzi Brutusa.
Koc...

Język polski

"Tren VIII" Jana Kochanowskiego - analiza i interpretacja.

Adresatką trenu jest Urszulka. Jest to liryka zwrotu do adresata. Ojciec zwraca się bezpośrednio do zmarłej, dzięki czemu wiersz swą formą przypomina list. Podmiot liryczny (tu J. Kochanowski), Ojciec, na zasadzie kontrastu opisuje dom w Czar...

Język polski

"Tren X" Jana Kochanowskiego - opracowanie.

1). W trenach- w całym cyklu poetyckim - ważną rolę odgrywają uczucia i stany ducha, którym towarzyszą silne emocję . Zmieniają się one w ciągu całego cyklu. Uporządkuj kolejność ich występowania .
Pocieszenie,narastanie zwątpie...

Język polski

Analiza i opracowanie "Tren X" Jana Kochanowskiego.

Podmiot liryczny przechodzi kryzys religijny. Tak bardzo pragnie choć na chwilkę ujrzeć zmarłą córkę, że zamierza jej szukać w zaświatach. Nie wie jednak czy znajdzie ja w Raju chrześcijńskim, gdzie "(...) Nad wszystkie nieba wysoko...

Język polski

Interpretacja "Trenu XIX" Jana Kochanowskiego

Interpretacja "Trenu XIX" Jana Kochanowskiego.

"Tren XIX" jest ostatnim z trenów Kochanowskiego poświęconych zmarłej córce. Zgodnie ze schematem budowy całego cyklu znajdujemy w nim dwa ostatnie punkty – pociesze...