Geneza Kamieni na szaniec

Z genezą utworu A. Kamińskiego związane są prawdzie wydarzenia z czasu II Wojny Światowej wraz ze słynną akcją pod Arsenałem (26 marca 1943r) wtedy to odbito rudego, którego jednak nie udało sie uratować - zmarł w marcu 1943 roku. W tym samym dniu zmarł Alek, ranny w brzuch podczas akcji.
Relacje o tych wydarzeniach otrzymał Kamiński od bezpośrednich uczestników akcji. Zośka długo nie mógł otrząsnąć sie po śmierci Rudego i Alka. Napisał pamiętnik. Wspomnieniom tym nadał tytuł "Kamienie rzucone na szaniec". To właśnie do Kamińskiego dotarł pamiętnik Zośki, który ostatecznie został zatytułowany "Kamienie na szaniec" (tytuł pochodzi z wiersza Juliusza Słowackiego "Testament mój").

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

napisz inf na temat autora kamieni na szaniec ( biografia ) i geneza utworu

napisz inf na temat autora kamieni na szaniec ( biografia ) i geneza utworu...

Język polski

Kamienie na szaniec – opracowanie, problematyka, opisy bohaterów

Geneza

„Kamienie na szaniec” zostały wydane w 1944 roku. Autor powieści, Aleksander Kamiński, był członkiem Małego Sabotażu i postanowił upamiętnić działalność trzech młodych żołnierzy podziemia: Jana Bytnara, Aleksego D...

Język polski

Sprawozdanie z książki pt. "Kamienie na szaniec".

„Kamienie na szaniec” zostały napisane przez Aleksandra Kamińskiego, który żył w latach 1903 – 1978. Był twórcą ruchu zuchowego w Polsce, naukowcem i pisarzem. Wszystko, o czym pisał, było autentyczne, wyrastał z prawdziwych zdarze�...