napisz inf na temat autora kamieni na szaniec ( biografia ) i geneza utworu

napisz inf na temat autora kamieni na szaniec ( biografia ) i geneza utworu
Odpowiedź

Aleksander Kamiński ( 1903-1978) urodził się w Warszawie, ale wychowywał się w Kijowie, Rostowie nad Donem i w Humaniu. Od 1918 roku  był związany z ruchem harcerskim ,po powrocie do Warszawy stał się twórcą metody zuchowej,pisał książki dla młodzieży i poradniki dla instruktorów. W czasie II wojny światowej należał do organizatorów Szarych Szeregów i redagował najważniejsze konspiracyjne pismo Armii Krajowej -  " Biuletyn Informacyjny". Po wojnie pracował w Związku Harcerstwa Polskiego. Uznany jest za najwybitniejszego instruktora harcerskiego w historii harcerstwa w Polsce. Geneza : Książka została napisana w 1943 roku . Pierwsze, podziemne wydanie, ukazało się w lipcu tego samego roku. Autor był komendantem oddziału Małego Sabotażu " Wawer", w którym działali bohaterowie " Kamieni na szaniec", znał więc ich osobiście. Do napisania książki przyczyniły się takie zdarzenia, jak śmierć Rudego i Alka, a także fakt przeczytania pamiętnika pisanego przez " Zośkę", w którym ten wspominał nieżyjących już kolegów. Drugie wydanie książki ukazało się w czerwcu 1944 roku , już po śmierci " Zośki", i zostało wzbogacone o kolejne rozdziały : " Celestynów" i " Wielka gra". W pierwszych wydaniach, dla zachowania konspiracji, nazwiska i pseudonimy bohaterów były zmienione. 

Dodaj swoją odpowiedź