Zenon Ziembiewicz - droga do kariery

Droga do kariery Zenona Ziembiewicza

Dzieło Zofii Nałkowskiej „ Granica” ukazuje na przykładzie jednego z głównych bohaterów, drogę do kariery ku profesjonalnej doskonałości związanej nie do końca z osiągnięciem satysfakcji zawodowej samego bohatera.
Młody Zenon Ziembiewicz od najmłodszych lat posiada ogromne aspiracje odzwierciedlające się choćby wyróżniającym świadectwem w szkole oraz uzyskaniem stypendium, które umożliwiło bohaterowi kontynuowanie studiów na uczelni w Paryżu.
Ziembiewicz to samodzielny intelektualista,, sam opłaca szkołę dzięki przyjętej propozycje pracy od Chechlińskiego. Pisze on szereg artykułów do nowopowstającego dziennika regionalnego zgodnie z narzuconymi wymaganiami pracodawcy. Po jakimś czasie objął stanowisko redaktora „NIWY” z przekonaniem, iż to tylko praca tymczasowa, która pozwoli mu na spłacenie długu zaciągnięty na naukę. Życie codzienne a przede wszystkim kwestie finansowe zmieniły jego nastawienie do pracy jako redaktor, pomimo braku swobody pracy i narzucanych mu z góry poglądów a nawet tematów, które miały się ukazać w gazecie przyjmuje postawę bierną i godzi się na zaprzedanie swoich wartości.
Kolejnym etapem kariery Ziembiewicza stała się jego nominacja na prezydenta miasta. Warunkiem jej przyjęcia było ustosunkowaniem się do przyszłych rządów w ratuszu.
Jako prezydent miał wiele pomysłów, planów do zrealizowanie, chciał wprowadzić zmiany, które polepszyłyby życie biedoty i robotników. Można powiedzieć, że czuł się za nich odpowiedzialny gdyż sam nie pochodził z bogatej rodziny a wprost przeciwnie, z syna zubożałego szlachcica bez majątku dopiero po nominacji stał się człowiekiem bogatym, na wysokim stanowisku. Swą nową karierę rozpoczą od budował domy dla robotników, otworzył też pijalnię mleka dla dzieci, zbudował park, korty tenisowe, boisko, a wszystko to z myślą o mieszkańcach aby mogli mile spędzać wolny czas.
Życie Ziembiewicza z mieniło się diametralnie, stał się człowiekiem „światowym”, na wysokim stanowisku, zaczął bywać w towarzystwie m.in. jeździł na polowania, stał się szanowanym obywatelem. Niestety stawiał on karierę ponad wszystko, nawet dochowaniem wierności młodzieńczym ideałom co w późniejszym czasie musiało się odpić na jego karierze.
Nie chciał pojąć słów żony , że „ istnieje granica za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą” .
Zenon nie spodziewał się przyszłego biegu wydarzeń, które przybrały nieciekawy obrót. Cofnięto fundusze na budowę domów dla robotników. Niezadowolenie wśród robotników rosło spowodowane kryzysem gospodarczym oraz utratą przez nich pracy.
Zaczęły się również masowe manifestacje robotników przeciwko władzy. Doszło do tego,że został wydany rozkaz strzelania do robotników, zebranych pod ratuszem. W mieście winą za wydanie zgody na użycie broni został obciążony Zenon, mino, że był on tylko pośrednio współodpowiedzialny za tragedię, ponieważ rozkaz otwarcia ognia wydał wcześniej starosta Chechliński.
Porażka Zenona w działalności politycznej splatała się z klęską osobistą co doprowadziło bohatera do stopniowego zatracenia wartości moralnych oraz jego upadku.
Ziembiewicz, który miał piękne marzenia, stał się typowym urzędnikiem, który tłumaczył, że chciał dobrze a ludzie mieli za duże wymagania wobec niego., Zapłacił on wysoką cenę poświęcając małżeństwo oraz siebie. Spełniał on jedynie oczekiwania innych, a nie swoje marzenia. Władza i pogoń za sukcesem go omamiła, stał się marionetką, kierującą przez inne jednostki- jeśli miał swoje zdanie to go nie wypowiadał „głośno” , postępował według zasad z góry narzuconych. Ukrywając romans z Justyną, żył w nieustannym lęku i zakłamaniu, w towarzystwie zakładał maskę.
Sprytnie spychał odpowiedzialność za wszystko, co nie potoczyło się po jego myśli.
Dzięki bohaterowi książki „Granica” widzimy, iż nie należy pędzić ku władzy bez opanowania, tak samo jak w dzisiejszym świecie w tzw. wyścigu szczurów ludzie często idą do celu po trupach, kończą szkoły, studia wyższe, są ambitni wykształceni, pewni siebie co jest cenione i godne podziwu, ale ważne jest by nikt z nas nie zapominał o zasadach moralnych, które są ponad to - jakim autem jeździmy, jakiej marki mamy telefon, czy spodnie .. to wszystko powierzchowność, która niestety oślepia. Człowiek pod wpływem nacisków i chęci przy podobania innym , może zrobić wiele i nie zawsze podjęta decyzja musi być zgodna z tym co myślimy, co czujemy. Książka Zofii Nałkowskiej jest ponad czasowa a odzwierciedlenie zachowań bohaterów widzimy w dzisiejszym świecie nawet na ulicach naszych miast czy na scenie politycznej w TV.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Twoim zdaniem Zenon Ziembiewicz jest bohaterem czy antybohaterem powieści Nałkowskiej?

Trudno postawić jednoznaczną odpowiedź. Charakterystyka bohatera jako postaci negatywnej bądź pozytywnej byłaby bardzo dużym uproszczeniem. Autorka, Zofia Nałkowska celowo przedstawia psychologiczne aspekty osobowości, determinanty ludzkieg...

Język polski

Kariery polityczne i awanse społeczne w ujęciu pozytywnym i negatywnym.

Już od początków istnienia człowieka w obecnej formie, jaką jest Homo Sapiens, istniały elity społeczne i kasta rządzących plemieniem. Prawie też od zawsze wszystkie społeczności ludzkie dzieliły się na klasy i warstwy, z których jedn...

Język polski

Blaski i cienie kariery.Rozważ problem, odwołując się do postaw bohaterów wybranych utworów XIX i XX wieku.

Gdy pytamy kogoś, co chciałby w życiu osiągnąć, przeważnie otrzymujemy odpowiedź, że dobrą pracę, wysokie zarobki, że chciałby założyć rodzinę, zbudować dom... Rzadko kiedy ktoś powie, iż wystarczy mu miłość drugiej osoby i mo...

Język polski

Wierność ideałom młodości, kariera i nadzieja na sukces życiowy - wybory moralne bohaterów literatury polskiej okresu pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw na wybranych przykładach różne ujęcia tego dylematu.

Przejawem zawierzenia własnym ideałom, są wybory życiowe i kluczowe wartości przyświecające bohaterom, takie jak: honor, odwaga, odpowiedzialność, uczciwość, wolność wyboru czy miłość. Owe ideały, w zgodzie z zainteresowaniami częs...

Język polski

Granica - Zofia Nałkowska

Zofia Nałkowska

BIOGRAFIA
CHRONOLOGIA: Zofia Nałkowska urodziła się 10 XI 1884 r. w Warszawie, tam też zmarła 17 XII 1954 r. Jej ojciec był wybitnym pedagogiem, geografem i publicystą o lewicowo-marksistowskich poglądach.
<...