Pisownia "u" i "ó" - tabela


Pisownia „ó”

Pisownia „u”

Pisownia ó obowiązuje w trakcie odmiany lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na samogłoski: a, o, e:

mówić — mawiać,

skrócić — skracać,

wrócić — wracać;
dróżka — droga,

lód — lodem,

móc — mogę,

brzózka — brzezina,

pióro — pierze;

Pisownia u obowiązuje w formach czasu teraźniejszego zakończonych na -uję, -ujesz, -uje:

gotuję,

gotujesz,

gotuje,

promuję,

promujesz,

promuje;


Pisownia ó występuje w przyrostkach -ów, -ówna, -ówka, w na końcu wyrazu:

Panów, chamów, kranów, Głogów, Kraków, biodrówka, kartkówka, kreskówka;

Wyjątek stanowią wyrazy: zasuwka, skuwka, okuwka, zakuwka, podkuwka przesuwka, wsuwka,
ponieważ u jest tu częścią rdzenia (zasuwać, skuć, okuć, zakuć, podkuć, przesuwać, wsuwać);

Pisownia u obowiązuje w wielu przyrostkach zdrabniających i zgrubiających:

-uch, -uchna, -uchny,
-ula, -ulek, -uleńka, -ulka, -ulo,
-unek, -unia, -unio, -uńcia;
-us, -usia, -uszek, -uszka, -uszko,
-uś, -uśki, -utki;

Pisownia ó obowiązuje w niektórych wyrazach, gdy występuje na początku: Pisownia ó obowiązuje

ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówdzie;


Pisownia u obowiązuje w różnych formach czasowników typu: kuć, snuć, psuć

zakuć, kuj, wykuj
zasnuć, snuj, wysnujesz
zepsuć, psuj, popsuty


Pisownia ó obowiązuje niektórych wyrazach, w których pisownia ma uzasadnienie historyczne

mózg, ogólny, równanie, stróżka, źródło.


Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Pisownia z NIE

Pisownia
Pisownia partykuły nie z różnymi częściami mowy to jedno z trudniejszych zagadnień ortograficznych. I choć poświęca mu się w szkole dużo czasu, wielu użytkowników języka polskiego nie potrafi sobie poradzić z probl...

Informatyka

Edytor tekstu

Wprowadzenie
Program Microsoft® Word 2000 zaprojektowano jako najłatwiejsze na świecie rozwiązanie, służące do tworzenia dokumentów drukowanych, witryn WWW i redagowania wiadomości poczty elektronicznej. Microsoft Word to obecnie powsze...

Podstawy przedsiębiorczości

Możliwości edytora Word

EDYTOR TEKSTÓW WORD

Historia
Pierwsza wersja edytora Word, jeszcze dla DOS, pojawiła się w 1983 roku, oferowana była na jednej dyskietce 5.25 Cala; przez pierwszy rok po jej ukazaniu sprzedano 8000 kopii programu. W 1989 roku pojawi...

Programowanie

Opis Worda

Edytor tekstu Microsoft Word jest jednym z programów należących do pakietu biurowego Microsoft Office . Służy do tworzenia dokumentów tekstowych, które mogą zawierać tabele, wykresy, rysunki, równania, oraz inne obiekty występujące
...

Bazy danych

Opisać szczegółowo całe menu główne edytora tekstu Misrosoft Word, rozwinięcie menu EDYCJA i FORMAT oraz ogólnie paski narzędzi.

W menu głównym edytora znajdują się następujące funkcje:

- Plik
- Edycja
- Widok
- Wstaw
- Format
- Narzędzia
- Tabela
- Okno
- Pomoc

Plik- służy nam do tworzenia nowych plików, otwierania ...