Pisownia "u" i "ó" - tabela


Pisownia „ó”

Pisownia „u”

Pisownia ó obowiązuje w trakcie odmiany lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na samogłoski: a, o, e:

mówić — mawiać,

skrócić — skracać,

wrócić — wracać;
dróżka — droga,

lód — lodem,

móc — mogę,

brzózka — brzezina,

pióro — pierze;

Pisownia u obowiązuje w formach czasu teraźniejszego zakończonych na -uję, -ujesz, -uje:

gotuję,

gotujesz,

gotuje,

promuję,

promujesz,

promuje;


Pisownia ó występuje w przyrostkach -ów, -ówna, -ówka, w na końcu wyrazu:

Panów, chamów, kranów, Głogów, Kraków, biodrówka, kartkówka, kreskówka;

Wyjątek stanowią wyrazy: zasuwka, skuwka, okuwka, zakuwka, podkuwka przesuwka, wsuwka,
ponieważ u jest tu częścią rdzenia (zasuwać, skuć, okuć, zakuć, podkuć, przesuwać, wsuwać);

Pisownia u obowiązuje w wielu przyrostkach zdrabniających i zgrubiających:

-uch, -uchna, -uchny,
-ula, -ulek, -uleńka, -ulka, -ulo,
-unek, -unia, -unio, -uńcia;
-us, -usia, -uszek, -uszka, -uszko,
-uś, -uśki, -utki;

Pisownia ó obowiązuje w niektórych wyrazach, gdy występuje na początku: Pisownia ó obowiązuje

ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówdzie;


Pisownia u obowiązuje w różnych formach czasowników typu: kuć, snuć, psuć

zakuć, kuj, wykuj
zasnuć, snuj, wysnujesz
zepsuć, psuj, popsuty


Pisownia ó obowiązuje niektórych wyrazach, w których pisownia ma uzasadnienie historyczne

mózg, ogólny, równanie, stróżka, źródło.


Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Pisownia z NIE

Pisownia
Pisownia partykuły nie z różnymi częściami mowy to jedno z trudniejszych zagadnień ortograficznych. I choć poświęca mu się w szkole dużo czasu, wielu użytkowników języka polskiego nie potrafi sobie poradzić z probl...

Informatyka

1. Przycisk tabela służy do ............ Znajduje sie w.............. 2. Opcje pisownia i gramatyka służy do.......... Znajduje się w ...... Opcja znajdz i zamień służy do... Znajduje się w ...... Reszte zadań. 2 znajduje się w załąc

1. Przycisk tabela służy do ............ Znajduje sie w.............. 2. Opcje pisownia i gramatyka służy do.......... Znajduje się w ...... Opcja znajdz i zamień służy do... Znajduje się w ...... Reszte zadań. 2 znaj...

Informatyka

Edytor tekstu

Wprowadzenie
Program Microsoft® Word 2000 zaprojektowano jako najłatwiejsze na świecie rozwiązanie, służące do tworzenia dokumentów drukowanych, witryn WWW i redagowania wiadomości poczty elektronicznej. Microsoft Word to obecnie powsze...

Podstawy przedsiębiorczości

Możliwości edytora Word

EDYTOR TEKSTÓW WORD

Historia
Pierwsza wersja edytora Word, jeszcze dla DOS, pojawiła się w 1983 roku, oferowana była na jednej dyskietce 5.25 Cala; przez pierwszy rok po jej ukazaniu sprzedano 8000 kopii programu. W 1989 roku pojawi...

Programowanie

Opis Worda

Edytor tekstu Microsoft Word jest jednym z programów należących do pakietu biurowego Microsoft Office . Służy do tworzenia dokumentów tekstowych, które mogą zawierać tabele, wykresy, rysunki, równania, oraz inne obiekty występujące
...