Dramat czy ballada-"Balladyna" Juliusza Słowackiego

Dramat:
-podział na akty i sceny
-obecność epilogu
-podział tekstu na główny i poboczny
-wielowątkowość,niedopuszczalna w przypadku tragedi greckiej
-niezgodna z wyznacznikiem tragedii greckiej scena zabójstwa
-obecność stałych elementów właściwych akcji: wprowadzenie, prezentacja bohaterów, zawiązanie akcji, punkt kulminacyjny - jest nim morderstwo Aliny.

Ballada:
-obecnośc postaci fantastycznych, baśniowych ( Goplana, Chochlik, Skierka, Pustelnik-człowiek)
-wydarzenia i zjawiska fantastyczne: przemiana Grabca w drzewo, pojawienie się krwawej plamy na czole Balladyny, rzycenie czaru na Kirkora, śmierć Balladyny
-obecność wątkółw baśniowych, legendowych : wątek Popiela i wątek korony
-obecnośc motywów ludowych związanych z wierzeniami, w myśl których każda wina i każdy grzech muszą być surowo ukarane.

"Balladyna" J.Słowackiego zawiera w sobie elementy, które pozwalają mówić o niej jak o dramacie. Sam już jednak tytuł przywodzi nam na myśl inny gatunek: balladę. Temat wywodzi się z wątków historycznych lub legendarnych, wzbogaconych ludowymi wierzeniami. Całość zaś obfituje w motywy fantastyczne i tajemnicze - stąd postać Goplany, Chochlika i Skierki. Bardzo wazną rolę w balladzie, także w dramacie odgrywa przyroda: odzwierciedla emocje i uczucia bohaterów, pozwala mówić o tym co dobre i złe, wreszcie wymierza sprawiedliwość i służy wskazaniu prawd, które rządzą światem. W "Balladynie" najistotniejszym prawem jest to, w myśl którego zbrodnia musi spotkać się z surową karą, taka jest bowiem ludowa sprawiedliwośc.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Ironia romantyczna w "Balladynie" Juliusza Słowackiego

Romantyczna wizja świata przywodzi na myśl ludowość, tajemniczość i patriotyzm. Nakreśla obraz bohatera dramatu jako indywidualisty, który walczy z otaczającą go ludzką obojętnością, z niesprawiedliwością oraz z własną duszą. Odbi...

Język polski

Romantyzm.

1. RAMY CZASOWE

EUROPA
* Początek: koniec XVIII w.
* Koniec: 1848r. - Wiosna Ludów

POLSKA
* Początek: 1822r. - wydanie przez Mickiewicza „Ballad i romansów”
* Koniec: 1864r.

2. PRZEJAWY ROMANTYZMU W...

Język polski

Motyw Zbrodni i kary

PRACA NA PODSTAWIE BRYKÓW,OPRACOWAŃ I INTERNETU

WSTĘP

Dlaczego popełniamy zbrodnię? Dlaczego dokonując złych wybryków nie potrafimy sobie poradzić z ich konsekwencjami? Najprościej byłoby całą winę za to obarczyć dw...

Język polski

Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele” na podstawie trzech wybranych epok

I.WSTĘP
Ogólne mówienie o epokach literackich zawsze niesie ze sobą niebezpieczeństwo myślenia stereotypami. Z drugiej jednak strony patrzenie z dystansu pozwala nam na dostrzeganie nie tylko różnic, ale i kierunków, w których podąż...

Język polski

„To nie ludzie się zmieniają lecz czasy, w których przyszło im żyć”. Potwierdź lub zaprzecz na podstawie literatury wybranych, następujących po sobie epok.

Konspekt wypowiedzi :

I.WSTĘP

> Ludzie z biegiem czasu się zmieniają , ich poglądy ulegają przeobrażeniu. Czasy się zmieniają, a wraz z nimi mentalność człowieka.
> Ogólne mówienie o epokach literackich zawsze nie...