Co to jest palant?

Gra w piłkę uderzaną specjalnym kijem, zwanym również palantem (bijakiem) lub palestrą. Istnieje kilkadziesiąt tradycyjnych i wiele aktualnych lokalnie zróżnicowanych zasad gry.

Historia gry

Tradycje gry sięgają ludowych zabaw okresu Sredniowiecza.
Do Polski palant dotarł w czasach Zygmunta III Wazy. Gra rozwiajła się w formach ludowych i szkolnych.
W ciągu XIX wieku gra utrzymała popularność. Po 1918 roku w Polsce palanta wprowadzono do programów szkolnych. Po roku 1945 wprowadzono regularne rozgrywki na Sląsku. Najsilniejsze klubu w okresie 1945-52 były KS Rój, KS Kuznia Ligicka, LZS Boguszowice. Po 1952 roku rozegrano pierwsze nieoficjalne mistrzostwa Polski. Po 1957 r w Rybniku powstał Polski Związek Piłki Palantowej (PZPP), organizujący od 1957 mistrzostwa Polski. Pierwszym mistrzem została KS Silesia Rybnik. W 1978 r PZPP przekształcił się w Polski Związek Baseballu i Softballu. W latach 80 XX w nastąpił upadek znaczenia palanta. Obecnie rzadko spotykana gra!

Akcesoria

W grze uczestniczą dwie drużyny liczące od 10 -15 zawodników każda. Czas gry wynosi 2x20 min z 5-minutową przerwą; można również grać aż do zdobycia ustalonej przed grą liczby punktów.
Boisko do gry w palanta jest prostokątem o wymiarach 25x50 m; jeden z krótszych boków pola gry jest linią gniazda, drugi linią graniczną, poza którą znajduje się nieograniczone wymiarami zapole. W odległości 20 m od linii gniazda przebiega poprzeczna linia, dzieląca boisko na przedpole i pole zwana linią półmetka; w odległości 10 m od linii granicznej znajduje się 5 metrowa linia mesty oznaczona chorągiewkami. W połowie lini gniazda oznaczone jest półkole podbijania o promieniu 2 m.
Palant (bijak) ma kształt zwężającego się kija długości 70 cm o przekroju okrągłym, średnicy do 4,5 cm na jednym końcu i do 3 cm na drugim.
Piłka o masie min. 80 gram i obwodzie 20-22 cm jest trwarda, wypełniona włosiem lub pakułami i obszyta skórą.
Inne warianty gier:
długość boiska: 50-75 m
szerokość 20-25 m
gniazdo o promieniu 3 m
linia półmetku 25-30 m do linii gniazda
linia mety (dł. 5m), 10-15 m od linii granicznej

Zasady gry


Na początku gry zawodnicy jednej drużyny zajmują miejsca za linią gniazda, gracze drugiego zespołu ustawiają się w polu i na zapolu. Punkty może zdobywać tylko drużyna znajdująca się w gniezdzie; zadaniem drużyny znajdującej się w polu jest zdobycie gniazda. Gracze ustawionej w gniezdzie wybijają kolejno palantem piłkę z półkola podbijania możliwie najdalej w pole tak, aby nie przekroczyła on w locie bocznych linii boiska; podbicie jest nieważne, jeśli gracz nie trafi palantem w piłkę, piłka nie przekroczy w locie linii półmetka lub przekroczy boczną linię boiska albo też jeśli palant wypadnie w czasie podbijania graczowi z ręki lub zostanie upuszczony po wybiciu poza półkole podbijania.
Po prawidłowym wybiciu piłki w pole gracz odkłada palanta w półkolu podbijania i biegnie do mety i z powrotem, za co zdobywa punkt, jeśli zakończy bieg zanim gracze drużyny w polu zdołają schwytać piłkę i odrzucić ją z powrotem za linię gniazda (rys. 3 i animacja obok).
Drużyna ustawiona w polu, aby zdobyć gniazdo, musi schwytać piłkę i trafić ("skuć") któregokolwiek z biegnących graczy drużyny z gniazda, gracz nie może być "skuty", jeśli zatrzymał się w biegu na półmetku lub mecie, gdzie jest "bezpieczny" i oczekuje na następne wybicie piłki przez jednego ze swoich współpartnerów.
Zdobycie gniazda następuje także w wyniku trzykrotnego kolejnego uchwycenia jednorącz z lotu wybitej z gniazda piłki.

Bieg może odbywać się etapami: np. po własnym podbiciu piłki tylko do półmetka, po podbiciu przez następnego gracza - do mety ...

... następnie z powrotem do półmetka lub bezpośrednio do linii gniazda.

Gdy jeden z biegnących graczy drużyny z gniazda zostanie trafiony ("skuty"), wszyscy jego współpartnerzy mają prawo wybiec w pole, aby schytać piłkę i trafić ("odkuć") któregokolwiek z graczy drużyny w polu, zdążających w tym samym czasie do gniazda. Jeśli "odkucie" się uda, drużyna w gniezdzie nie traci gniazda i gra toczy się dalej, natomiast "skucie" gracza z gniazda bez "odkucia" powoduje utratę gniazda i zmianę ról drużyn.

Dodaj swoją odpowiedź
Wychowanie fizyczne

Co to jest palant?

Gra w piłkę uderzaną specjalnym kijem, zwanym również palantem (bijakiem) lub palestrą. Istnieje kilkadziesiąt tradycyjnych i wiele aktualnych lokalnie zróżnicowanych zasad gry.

Historia gry

Tradycje gry sięgają ludowych...

Język polski

Niewolnik namiętności czy aktor na scenie świata, ambitny, pyszny czy targany żądzami człowiek. Jaki naprawdę jest człowiek XX wieku? Odwołując się do znanych Ci tekstów literackich z minionych epok oraz własnych doświadczeń sporządź lite

Odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie kim jesteśmy i jacy jesteśmy jest bardzo trudno w obliczu przeogromnej złożoności ludzkich postaw i charakterów. Nieliczni próbowali ubrać w słowa indywidualności, jednak jednostki to były, o czym pa...

Rehabilitacja

Gry i zabawy dla młodzieży w zakresie studiów Wychowania Fizycznego!

Piłka graniczna
Pierwszy rzut wykonuje kapitan z linii środkowej. Rzuca on piłkę jak najsilniej w stronę przeciwnika. Najbliżsi gracze strony przeciwnej biegną jednak naprzeciw niej. Gdy jednemu z nich uda się ją schwycić, podbiega w...

Język polski

Jaskinia Platona

Jaskinia Platona jest to metaforyczne przedstawienie ludzi w ziemskim świecie oraz wpływ idei na ten świat. Obraz ten przedstawiony jest w jednym z platońskich dialogów pod tytułem "Politea" (nazywanym również Państwem) w VII księdze. Prze...

Język włoski

Il diario di Bridget Jones - tłumaczenie poszczególnych tekstów z filmu.

IL DIARIO DI BRIDGET JONES


Tutto cominciò il primo gennaio del mio trentaduesimo anno da singol. - Wszystko się zaczęło w Sylwestra w moim 32-im roku samotności.

Sei arrivata, panochietta. - Tu jesteś kluseczko.

Prawo

Prawo a Filozofia

Essej cz.II Muszę zwrócić uwagę jeszcze ,że w neoplatońskiej bądź co bądź kulturze prawosławia wolność wyboru wartości jest typu „pokerzysty” ,podczas gdy w protestantyzmie wolność wyboru jest typu „szachisty”- z każdym wybo...