Rymy - rodzaje i przykłady

1. Rodzaje literatury: dramat, liryka, epika.

2. Gatunki liryczne: sonet, oda, fraszka, hymn, pieśń.

3. Typy wiersza:
- stroficzny
- stychiczny (ciągły)
- biały (bez rymów)
- wolny

RYMY
4.Rymy:
- dokładne
- niedokładne

5. Rymy:
- męskie / przykład: kot-płot
- żeńskie / przykład: szafa-żyrafa
W męskich ( > 1,5 głoski)
W żeńskich ( 1,5 głoski)

6.Układy rymów:
- parzyste/ aabb
- okalające/abba
- krzyżowane/abab

Przykład rymów parzystych:
kot / a
płot / a
szafa / b
żyrafa / b

Przykład rymów okalających:
kot / a
szafa / b
żyrafa / b
płot / a

Przykład rymów krzyżowanych:
kot / a
szafa / b
płot / a
żyrafa / b

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Podaj przykłady :  -podmiotu lirycznego ( mówiącego) -uosobienia -ożywienia -epitet -przenośnia -porównanie - rymy-rodzaje ( męskie, okalające, parzyste, przeplatane, żenskie)   POMOCY jak najszybciej !Daję naj !!!

Podaj przykłady :  -podmiotu lirycznego ( mówiącego) -uosobienia -ożywienia -epitet -przenośnia -porównanie - rymy-rodzaje ( męskie, okalające, parzyste, przeplatane, żenskie)   POMOCY jak najszybciej !Daję naj !!!...

Język polski

Środki stylistyczne-z podręcznika

Środki stylistyczne
Rodzaje środków stylistycznych
Każdy wiersz może obfitować w rozmaite środki stylistyczne (zob. wiersze poetów baroku), może być ich również prawie całkowicie pozbawiony. Czasem już pobieżna analiza tekstu ...

Język polski

Gramatyka i literatura - zagadnienia z szkoły podstawowej

1. Podział literatury na rodzaje i gatunki.
Literatura dzieli się na:
- epikę (opowiadanie, nowela, mit, powieść, opowieść, legenda)
- lirykę (tren, wiersz, fraszka)
- dramat (właściwy, tragedia, komedia, romantyczny)

Język polski

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne :

Aforyzm – zwięzła, lapidarna, przeważnie jednozdaniowa wypowiedź, wyrażająca ogólną prawdę filozoficzną lub moralną, w sposób zaskakujący i błyskotliwy .
Przykład : Kto krzyczy, ten słabnie .

Język polski

Zestaw pytań i odpowiedzi na maturę ustną z polskiego

STAROŻYTNOŚĆ
1.Obecność tradycji antycznej i biblijnej w języku i literaturze.
Epoka Starożytności (Antyk i Biblia) choć skończyła się XV wieków temu (upadek Konstantynopola) wciąż jest żywa i trwa z ludźmi przez te wszystki...