Opis Sytuacji- "Pieśń o Rolandzie" j. polski "Między nami"

Tytułowy bohater w "Pieśni o Rolandzie" zostaje zraniony w bitwie z Saracenami.
Mimo że walka rozgrywała się na otwartej przestrzeni to w tle całej sytuacji widnieje sosna i krzemienna skała, o którą Roland próbuje zniszczyć miecz.
Hrabia zostaje śmiertelnie zraniony i upada. Lecz po chwili wstaną i zadął w rób zagrzewając swoich ludzi do walki. Następnie podszedł do swego towarzysza Oliwiera a ten uderzył go mieczem w głowę. Przed śmiercią uchronił go hełm. Bohater zaczął niszczyć miecz o kamień. Lecz on się nie rozpadł, nawet lekko się nie ukruszył. Roland zmarł. Z nieba zstąpili aniołowie i zabrali duszę hrabiego do nieba.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Powtórka do matury - zagadnienia.

Literatura renesansowa nie stworzyła osobowych ideałów, w jakie obfituje literatura średniowiecza. Natomiast to literatura towarzyszyła człowiekowi w życiu, ukazywała różne modele zgodne z duchem czasu, często miała charakter dydaktyczny...

Język polski

Materiały do starej matury z Języka Polskiego.

22 Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ?
Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych...

Język polski

Starożytność i jej nawiązania w literaturze - materiały do matury.

Matura ustna

1. Konflikt tragiczny w “Antygonie” Sofoklesa
Wstęp
• Antygona to dramat starogrecki; głos w dyskusji o prawie i władzy, toczącej się w Atenach
• Akcja jest oparta na konflikcie tragicznym, z histori...