Św Szczepan

To jeszcze jeden święty, którego znamy z kart Pisma św. Nie wiemy, skąd pochodził, ani kiedy się urodził. Jedynie jego imię, pochodzenia greckiego wskazuje, że mógł być Grekiem, który nawrócił się na chrześcijaństwo. Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich podaje, że był jednym z siedmiu diakonów młodego Kościoła, wybranym do sprawowania opieki nad wdowami i ubogimi (Dz 6, 1–6). Szczepan jednak nie ograniczył się do tej posługi, lecz także gorliwie głosił Słowo Boże. Kiedy naraził się starszyźnie żydowskiej, gorliwością głoszenia Ewangelii, działaniem znaków i cudów i kiedy wreszcie nie mogli sprostać w rozprawie mądrości i Duchowi, z którego natchnienia Szczepan przemawiał, ci podburzyli lud, postawili w Sanhedrynie fałszywych świadków przeciw niemu i oskarżając o bluźnierstwo przeciw świątyni i Prawu, doprowadzili do ukamienowania go. (Dz 6, 7 – 7, 60). W ten sposób św. Szczepan został pierwszym męczennikiem chrześcijańskim i dlatego nazywany jest Protomartyrem (Pierwszym Męczennikiem).


Męczeństwo św. Szczepana wg obrazu Pietro da Cortona z ok. 1660r., Ermitaż, St.
W trakcie rozprawy przed Sanhedrynem, kiedy Szczepan wygłaszał płomienne przemówienie obronne, a jednocześnie oskarżycielskie pod adresem Żydów, ci, którzy zasiadali w Sanhedrynie zobaczyli, że jego twarz podobna jest do oblicza anioła. Pod koniec przemowy Szymon oświadczył, że widzi niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Po rozprawie rozwścieczony tłum wywlókł Szczepana za miasto i tam ukamienował. Dziać się to miało kilka kroków zaledwie od Bramy Damasceńskiej.
Kult świętego męczennika rozwinął się natychmiast. Jednak w trakcie zawieruchy prześladowań chrześcijan, których początkiem była śmierć św. Szczepana, potem najazdu Rzymian i innych nieszczęść, zapomniano pierwotnie o jego grobie. Dopiero w 415r. św. Lucjan miał sen, w którym ukazał mu się Gamaliel, nauczyciel św. Pawła, i wskazał miejsce pochowania jego i św. Szczepana w Kfaz-Gamla. W miejscu tym biskup Jerozolimy, Jan, wystawił murowaną bazylikę, a drugą w miejscu, gdzie św. Szczepan miał być ukamienowany. Potem szczątki świętego znalazły się w Konstantynopolu, a w 560r. dotarły do Rzymu, gdzie umieszczono je w bazylice św. Wawrzyńca za Murami. Legenda mówi, że kiedy składano relikwie św. Szczepana obok św. Wawrzyńca, ten przesunął się nieco w bok, robiąc mu miejsce.
W ikonografii Szczepan przedstawiany jest najczęściej w scenie kamienowania. W innych przestawieniach pojawia się jako młody diakon, a jego atrybutami są: gałąź palmowa, księga Ewangelii, kamienie.
Jest patronem woźniców, stangretów, stajennych, koni, murarzy, krawców, kamieniarzy, tkaczy, stolarzy, bednarzy, wzywany w przypadku bólu głowy, kamicy, kolki i opętania, a także w modlitwie o dobrą śmierć.
Imię Szczepan, w hagiografii utożsamiane z imieniem Stefan, pochodzi od greckiego słowa stphanos i znaczy "korona, wieniec".

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Święty Szczepan i w czym Powinniśmy go naśladować.

Święty Szczepan próbował naśladować czyny i naukę Jezusa, tak jak niektórzy z nas.Głosił ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić.
Powinniśmy go naśladować w odwadze, którą pokazał; Publicznie wyzna...

Religia

1. Czym się wysławiał święty Szczepan? 2. Dlaczego święty Szczepan pozostaje dla nas wzorem? 3. Scharakteryzuj śmierć świętego Szczepana. PLISS to na jutro DAM NAJ PS. odpowiedzi nie za długie nie za krótkie

1. Czym się wysławiał święty Szczepan? 2. Dlaczego święty Szczepan pozostaje dla nas wzorem? 3. Scharakteryzuj śmierć świętego Szczepana. PLISS to na jutro DAM NAJ PS. odpowiedzi nie za długie nie za krótkie...

Religia

1 kim był święty szczepan ? 2 dlaczego święty szczepan może być wzorem wierności Bogu dla nas wspólczesnych ? str 137 prosze o odpowieć 

1 kim był święty szczepan ? 2 dlaczego święty szczepan może być wzorem wierności Bogu dla nas wspólczesnych ? str 137 prosze o odpowieć ...

Matematyka

Marek Szczepan i Olek zrobili łódki z papieru Olek wykonał 10 łódek Szczepan wykonało 4 łódki mniej niż Olek a Marek o 5 więcej niż Olek ile łdek zrobili razem

Marek Szczepan i Olek zrobili łódki z papieru Olek wykonał 10 łódek Szczepan wykonało 4 łódki mniej niż Olek a Marek o 5 więcej niż Olek ile łdek zrobili razem...

Matematyka

W basenie przy domu Szczepana było 95 litrów wody. W czasie suszy Szczepan z dziadkiem podlewali ogród wodą z basenu. Używali konewki i wiadra. W konewce mieszczą się 3 litry wody, a w wiadrze mieści się 5 litrów wody. Szczepan napełnił 5 razy konewkę, a

W basenie przy domu Szczepana było 95 litrów wody. W czasie suszy Szczepan z dziadkiem podlewali ogród wodą z basenu. Używali konewki i wiadra. W konewce mieszczą się 3 litry wody, a w wiadrze mieści się 5 litrów wody. Szczepan napełnił ...