1. Czym się wysławiał święty Szczepan? 2. Dlaczego święty Szczepan pozostaje dla nas wzorem? 3. Scharakteryzuj śmierć świętego Szczepana. PLISS to na jutro DAM NAJ PS. odpowiedzi nie za długie nie za krótkie

1. Czym się wysławiał święty Szczepan? 2. Dlaczego święty Szczepan pozostaje dla nas wzorem? 3. Scharakteryzuj śmierć świętego Szczepana. PLISS to na jutro DAM NAJ PS. odpowiedzi nie za długie nie za krótkie
Odpowiedź

jest wzorem dla nas ponieważ też powinnismy oddawac zycie za wiare jest pierwszym meczennikiem ukamienowano go

Święty Szczepan z pochodzenia był Żydem, a był zwierzchnikiem grupy nazwanej hellenistam. Był apostołem Kościoła Prawosławnego, zwany jako pierwszy męczennik. Święty Szczepan odciął chrystianizm od kultu jerozolimskiego, oraz stworzył warunki do jego rozpowszechnienia, gdyż pragnął zreformować judaizm poprzez powrót do jego korzeni. Odznaczał się gorliwą wiarą i miłością w Chrystusa. Święty ten pozostaje dla nas wzorem, gdyż ukazuje jak bardzo można kochać i wierzyć w Pana Jezusa i Boga, dlatego też powinniśmy go naśladować. Zmarł poprzez ukamieniowanie przez miejscową społeczność żydowską w Jerozolimie w ok 36 roku. Mam nadzieję, że pomogłem :)

Dodaj swoją odpowiedź