Motyw idealistów

Treść w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Motyw patriotyczny w literaturze w wybranych epokach.

Motyw patriotyczny w literaturze polskiej jest motywem często występującym. Są epoki, które głównie opierały się na nim. Wynika to z racji tego, że polska była przez prawie dwieście lat pozbawiona albo swojej suwerenności, bądź siły ...

Język polski

Motyw pracy w wybranych utworach polskiego Pozytywizmu.

Praca jest jednym z najważniejszych aspektów ludzkiej aktywności – praca nad sobą, praca na rzecz innych, czy po prostu codzienna praca, aby zapewnić sobie egzystencję.

Główne hasła pozytywizmu podkreślały ideę wspólnej prac...

Język polski

Motyw exegi monumentum Horacego w oparciu o Szymborską, Miłosza i Kochanowskiego

Motyw „exegi monumentum” Horacego stał się toposem, do którego w późniejszych czasach nawiązywało wielu poetów. Non omnis moriar – konfrontacja idealistów z rzeczywistością. Zarówno Wisława Szymborska, Czesław Miłosz i Jan Kocha...

Język polski

Motyw samotności w literaturze.

· „Samotność ... cóż po ludziach” . Refleksje na temat samotności.
· Samotność zawsze towarzyszy ludziom wielkim.
· Buntownicy, nieprzeciętni, samotni.
· Tragizm i samotność – wpisane są w ludzkie życie.
Samotno...

Język polski

Idealiści i marzyciele. Scharakteryzuj sposób kreowania na podstawie utworów z różnych epok.

„Tak czy owak musiałeś zginąć Hamlecie nie byłeś do życia. / Wierzyłeś w kryształowe pojęcia a nie glinę ludzką” – marzyciele i idealiści to ludzie uciekający od szarej rzeczywistości w świat wyobraźni. W świecie realnym są...