Dzieje Odyseusza - plan wydarzeń

Odyseusz - król Itaki, mąż Penelopy, ojciec Telemacha, bardzo dobry wojownik, bohater wojny trojańskiej.
1. Udział króla Itaki w wojnie trojańskiej. (Podstęp Odyseusza wprowadzenie konia do miasta).
2. Próba powrotu do domu - rejs po Morzu Egejskim, pobyt w kraju Lotofagów. (czarodziejskie kwiaty lotosu).
3. Żegluga po Morzu Sycylijskim w kierunku ziemi cyklopów.
4. Przygoda w pieczarze Polifema - podstępne oślepienie cyklopa.
5. Klątwa Polifema początkiem zemsty Boga Posejdona.
6. Niepomyślne wiatry Eola.
7. Ata Lajstrygonów - utrata jedenastu statków.
8. U czarodziejki Kirke - towarzysze Odyseusza zamienieni w świnie.
9. W mrocznej krainie Kimeryjczyków kontakt ze światem umarłych.
10. Spotkanie z syrenami.
11. Trudna przeprawa między Scyllą a Charybdą.
12. Pobyt na wyspie Boga słońca - kara za świętokradztwo wymierzona przez Heliosa.
13. Osiem lat w niewoli nimfy Kalipso.
14. Rejs tratwą - walka z morskim żywiołem.
15. Wyspa Feaków - pomoc Króla Alkinoosa.
16. Powrót do Itaki - pokonanie zalotników Penelopy.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Tułaczka Odyseusza - "Odyseja" plan wydarzeń

1. Opuszczenie Troi. Odys dowodził 12 okrętami greckimi. Burza oddzieliła jego flotę od okrętów Agamemnona.

2. Odys w mieście: Ismaros w Tracji.

3. Kraina Lotofagów. Zamieszkiwali ją ludzie żywiący się kwiatami lotosu,...

Język polski

W rodzinnej Itace - plan wydarzeń

1. Prośby do Muzy o powrót męża.
a) krótkie dzieje powrotu Odyseusza

2. Przybycie Odyseusza do Itaki.
a) historia Argosa
b) rozpoznanie Odysa przez wiernego psa
c) śmierć towarzysza króla Itaki

3. Przemowa O...

Historia

Jaka była rola Rzymian w upowszechnianiu osiągnięć Greków?

KULTURA

Teatr: Kultura Aten była głównie związana z kultem bóstw opiekuńczych miasta i mieszkańców. Wyjątkowe znaczenie miały obchodzone w marcu ku czci boga wina, Dionizosa-pięciodniowe Wielkie Dionizje (Dionysia), które przero...

Język polski

Słownik kultury antycznej

Iliada, Ilias Z greckiego - Pieśń o Ilionie), grecki poemat epicki, prawdopodobnie z VIII w. p.n.e., przypisywany Homerowi, napisany heksametrem daktylicznym, podzielony na 24 księgi przez uczonych aleksandryjskich w II w. p.n.e. Akcja Iliady roz...

Język polski

Cechy eposu homeryckiego na przykładzie „Iliady” i „Odysei”

Epos (inaczej epopeja) to główny gatunek epicki wykształtowany w starożytności, który później zastąpiła powieść. Epopeja jest rozbudowanym utworem wierszowanym przedstawiające dzieje mitycznych, legendarnych lub historycznych bohaterów...