W rodzinnej Itace - plan wydarzeń

1. Prośby do Muzy o powrót męża.
a) krótkie dzieje powrotu Odyseusza

2. Przybycie Odyseusza do Itaki.
a) historia Argosa
b) rozpoznanie Odysa przez wiernego psa
c) śmierć towarzysza króla Itaki

3. Przemowa Odyseusza do zalotników
4. Uśmiercenie Antinoosa przez męża Penelopy
5. Szczęśliwe spotkanie małżonków.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Motyw wędrówki w literaturze omów różne jej funkcje w wybranych utworach.

I. LITERATURA PODMIOTU:
1. Homer. Odyseja. Przekład: Parandowski, Jan. Warszawa: Czytelnik, 1981.
ISBN 83-07-00346-6
2. Alighieri, Dante. Boska komedia. Przekład: Porębowicz, Edward. Kraków:
Zielona Sowa, 2004.
ISBN 83-7...