Kontrreformacja - notatka

Kontrreformacja
- kościół ponosił ogromne straty
- tracił wpływy w Brytanii, Skandynawii Niderlandy Sr. Niemczech, Polsce, Austrii

Kościół musiał podjąć pewne działania, by zastopować działanie reformacji i wprowadzić pewne reformy. Te działania zmierzały do potępienia reformacji i przeprowadzenia reform – kontrreformacja.
- uczono księży pisać
- edykty antyreformacyjne – zakaz wjazdu do zreformowanych miast
- powołanie do kolegium ludzi o nowoczesnych poglądach
- likwidacja biskupów (ref. Administracyjna)
- I reformy papieża

Pierwsze działania podjęto w latach 20
- 1542 odnowienie inkwizycji
- 1543 Indeks ksiąg zakazanych
- 1525-30 zreformowanie zakonów
- 1540 Ignacy Loyola zakłada zakon Jezuitów (posłuszeństwo papieżowi –spow. –dorad
- 1540 misje chrystianizacyjne
- 6 szkół katolickich w Europie

Sobór Trydencki – 1545 – 1563
- potępiono protestantów
- zakaz poddawania dogmatów w wątpliwości
- ujednolicenie liturgii mszału brewiarzy
- wzmocnienie dyscypliny
- transsubstancjacja
- biskup musiał być w parafii
- zakładanie szkól i seminariów
- zakaz rezerwacji i kumulacji beneficjów
- obowiązek metryk paraf.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Sladami przeszłości do klasy 2 gim temat Nowe wyznania w europie , kontrreformacja  ,notatka z początek demokracji szlacheckiej i  rozwój gospodarczy polski bardzo dziękuję z góry za rozwiązanie

Sladami przeszłości do klasy 2 gim temat Nowe wyznania w europie , kontrreformacja  ,notatka z początek demokracji szlacheckiej i  rozwój gospodarczy polski bardzo dziękuję z góry za rozwiązanie...

Historia

Reformacja w Europie - najważniejsze daty, pojęcia, wydarzenia - notatka

Symonia (świętokupstwo) – sprzedaż i kupno godności i urzędów kościelnych.
Nepotyzm – powierzanie wysokich, dochodowych stanowisk i godności członkom własnej rodziny.
Odpust – darowanie (pełne lub częściowe) doczesnej kary...

Język polski

Renesans - skrypt

Renesans
Renesans - fr. renaissance (odrodzenie).
Epoka olbrzymich zmian, zburzenia starego światopoglądu. Wzoruje się na antyku. Dominuje przekonanie, że do kontaktu z Bogiem nie potrzeba Kościoła. Najważniejszy staje się człowiek...