Treny Jana Kochanowskiego - geneza.

Dlaczego Jan Kochanowski pisał Treny?

Poeta ze swoich trenów stworzył wcześniej gatunek - cykl trenologiczny, wplatając weń poszczególne motywy pieśni żałobnych: epitafia, epicedia, elegie i treny. Cały cykl został poświęcony pamięci zmarłej córeczki Orszulki. Po dziś dzień Treny należą do arcydzieł światowej literatury żałobnej. Dzieło to jest nie tylko poetyckim zwierciadłem bólu rodzicielskiego po śmierci ukochanego dziecka, ale przede wszystkim jest wyrażeniem wielkiego cierpienia, które oczyszcza, podnosi i uszlachetnia.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

a) co to jesr tren b)kiedy powstały treny jana kochanowskiego c)geneza powstania trenów jana kochanowskiego d)nowotwurstwo trenow jana kochanowskiego e)srodki stylistyczne w trenach

a) co to jesr tren b)kiedy powstały treny jana kochanowskiego c)geneza powstania trenów jana kochanowskiego d)nowotwurstwo trenow jana kochanowskiego e)srodki stylistyczne w trenach...

Język polski

a) co to jesr tren b)kiedy powstały treny jana kochanowskiego c)geneza powstania trenów jana kochanowskiego d)nowotwurstwo trenow jana kochanowskiego e)srodki stylistyczne w trenach   ważne

a) co to jesr tren b)kiedy powstały treny jana kochanowskiego c)geneza powstania trenów jana kochanowskiego d)nowotwurstwo trenow jana kochanowskiego e)srodki stylistyczne w trenach   ważne...

Język polski

Renesansowy charakter twórczości Jana Kochanowskiego

Kochanowski urodził się w Sycynie, w województwie sandomierskim. Pochodził ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej. W wieku 14 lat rozpoczął naukę w Akademii Krakowskiej. Dokładny czas pobytu Kochanowskiego w Krakowie nie jest znany. Wiad...

Język polski

Renesans- opracowanie

1.Chronologia:
a) od XIV do XVI w Włochy
b) od XV do XVI w Europa
c) XVI w Polska „złoty wiek” (za panowania Zygmunta Augusta oraz Zygmunta Starego)

2. Nazwa:
Renesans- odrodzenie antyku, upadek Konstantynopola, Ad fo...

Język polski

Antyk, barok i odrodzenie

Antyk XIX wiek pne do V wieku naszej ery.
Babilon: 2000 pne, "Gilgameusz i Eunmalisz"
Grecja:
1. epika - Homer, rapsodowie, oidowie- śpiewacy
2. liryka - Symonides, Tyrtejos, Safona, Tespis
3. dramat - Ajschylos, Sofokles, ...