Fragment powieści Stefana Żeromskiego "Syzyfowe prace"


"Oczekiwanie na ogłoszenie terminów, w których uczniowie mieli pisać egzaminy"

Nadszedł wielki dzień dla Marcina, dzień w którym miał on dowiedzieć się kiedy będzie mógł napisać egzamin do klasy przygotowywawczej.
Wszyscy zebrali się na dolnym korytarzu gimnazjum klasycznego w Klerykowie. Korytarz był długi, wyłożony posadzką z piaskowca. Miał grube mury, w które wpuszczone były wąskie okna. W jednym końcu korytarza, za oszkolnymi drzwiami spał wysoki i chudy pedel, znany pod pseudonimem "pan Pazur". Na drugim krańcu korytarza była kancelaria, w której gromadzili się profesorowie. Po obu stronach korytarza był szereg drzwi prowadzących do klas.
W korytarzu, pośród zgromadzonych ludzi był także Marcinek ze swoją mamą. Ubrany był w eleganckie spodnie, sięgające do samych obcasów nowych kamaszków z gumami. Aby móc godnie nosić mundur trzeba było zdać egzamin.
W danej chwili wszyscy niecierpliwie wyczekiwali na ogłoszenie terminu egzaminu. Każdy próbował dopytywać się pedagogów, któzy przesuwali się między tłumem, lecz żaden z nich nie mógł udzielić informacji. W wyznaczonym dniu niektóre egzaminy odłożono na później, a inne rozrzucono w ten sposób, żeby uczeń zdający do klasy wstępnej miał każdy egzamin w inny dzień. Marcin nie przystąpił jeszcze do żadnego egzaminu. Nie było pewności czy będzie przyjęty, wobec ogromnego napływu kandydatów. Z tego powodu mama Marcina była zdenerwowana i szybko prowadziła go po korytarzu. Nagle zaczepił ją jegomośc w czarnym surducie i szerokich spodniach schowanych w cholewy butów. Zaczęli rozmawiać. Z rozmowy można było wywnioskować, że jegomość również oddaje syna do klasy wstępnej. Wszyscy z niecierpliwością czekali na ogłoszenie terminu egzaminu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Tragizm młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w świetle powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”

Powieść Stefana Żeromskiego ?Syzyfowe prace? opowiada o polskich realiach podczas zaborów rosyjskich. Uświadamia nam trud młodzieży sprzeciwiającej się rusyfikacji w szkołach. Zaborcy chcieli wynaradawiać dzieci uczące się, żeby w przy...

Język polski

„To wyjątkowo trafny tytuł” - Syzyfowe Prace

„Wszystko było ogromne, zdecydowanie nad wyrost. Góra, której wierzchołka nie było widać, kamień, którego nie dało się objąć, a także Syzyf, którego upór i wola były niebywałe. I wtacza Syzyf swój wielki głaz, pod górę… Był...

Język polski

To wyjątkowo trafny tytuł - Stefan Żeromski „Syzyfowe prace”.

„Syzyfowe prace” były jedną z pierwszych powieści Stefana Żeromskiego. Początkowo książka miała mieć tytuł „Andrzej Radek, czyli Syzyfowe prace”. Jakie były tego powody? Dlaczego pisarz to zrobił?

Lektura ukazała się ...

Język polski

Recenzja filmu "Syzyfowe Prace"

SYZYFOWE PRACE

Scenariusz i reżyseria: Paweł Komorowski
Zdjęcia: Wiesław Zdort
Muzyka: Jerzy Matuszkiewicz

Film zrealizowany został na podstawie powieści Stefana Żeromskiego. Reżyser przedstawił jednak tylko trzy o...

Język polski

Biografia Stefana Żeromskiego.

Stefan Żeromski: Urodził się 14 października 1864 we wsi Strawczyn (woj. kieleckie) w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Nauki elementarne pobierał w szkole wiejskiej w Psarach, w 1874 wstąpił do gimnazjum w Kielcach. Dwunastoletni pobyt w gi...