Odmienne i nieodmienne części mowy

CZĘŚCI MOWY ODMIENNE:

1. CZASOWNIK - co robi? Co się z nim dzieje?
Oznacza czynność i stan
Odmienia się przez:
- osoby (ja, ty, on, my, wy, oni)
- liczby (l. pojedyncza, l. mnoga)
- czasy (cz. teraźniejszy, cz. przyszły, cz. przeszły)
- rodzaje (w l. pojedynczej- r. żeński, męski i nijaki; w l. mnogiej - r. męskoosobowy i niemęskoosobowy)
Mają 3 strony: czynną, bierną i zwrotną
Mają 3 tryby: oznajmiający, przypuszczający, rozkazujący
Odmiana czasowników to KONIUGACJA

2. RZECZOWNIK - kto? co?
Oznacza osobę, przedmiot, zwierzę, uczucia, zjawiska przyrody
Odmienia się przez:
- przypadki:
Mianownik - kto? co?
Dopełniacz - kogo? czego?
Celownik - komu? czemu?
Biernik - kogo? co?
Narzędnik - z kim? z czym?
Miejscownik - o kim? o czym?
Wołacz - o!
- liczby (l. pojedyncza i l. mnoga)
Mają 3 stałe rodzaje: męski, żeński i nijaki
Odmiana rzeczownika to DEKLINACJA

3. PRZYMIOTNIK - jaki?, jaka?, jakie?, który?, która?, które?, czyj?, czyja?, czyje?
Oznacza cechę
Jest określeniem rzeczownika
Odmienia się przez:
- przypadki
- liczby
- rodzaje
Przymiotniki podlegają stopniowaniu np.: miła - milsza - najmilsza

4. LICZEBNIK - ile? który z kolei?
Oznacza ilość i kolejność np.: pierwszy - drugi - trzeci
Odmieniają się jak przymiotniki

5. ZAIMEK
Zastępuje inne części mowy
Zaimek rzeczowny - ja, oni, my, kto, co, wszyscy, nic
Zaimek przymiotny - taki, mój, nasz, który, ten, my
Zaimek liczebny - ile, tyle, kilka, ileś

CZĘŚCI MOWY NIEODMIENNE:

1. PRZYSŁÓWEK - jak? gdzie? kiedy?
Nazywa różne okoliczności wykonania czynności oraz natężenie cechy

2. PRZYIMEK
Wskazuje na położenie czegoś w przestrzeni i stosunki między wyrazami np.: nad, pod, w, z, przed
W połączeniu z rzeczownikiem tworzy wyrażenie przyimkowe

3. SPÓJNIK
np.: i, oraz, albo, lub
Łączy wyrazy lub zdania składowe w zdaniu złożonym

4. PARTYKUŁA
np.: bym, byś, byście
Ma za zadanie uwydatnić pytanie, rozkaz, przypuszczenie, życzenie.
Wzmacnia lub modyfikuje wypowiedź

5. WYKRZYKNIK np.: hej!, halo!
Wyraża stany uczuciowe lub wolę mówiącego

Dodaj swoją odpowiedź
Język niemiecki

Odmienne i Nieodmienne części mowy

Odmienne i Nieodmienne części mowy
ODMIENNE CZĘŚCI MOWY

Część mowy : Rzeczownik
Opis :
Odpowiada na pytania kto ? co ?
Ma rodzaj odmienia się przez przypadki

Część mowy : Przymiotnik
Opis :
O...

Język polski

Odmienne i nieodmienne części mowy. Przez co się odmieniają poszczególne odmienne części mowy.

Odmienne i nieodmienne części mowy. Przez co się odmieniają poszczególne odmienne części mowy....

Język polski

Wymień Odmienne i Nieodmienne części mowy..

Wymień Odmienne i Nieodmienne części mowy.....

Język polski

spójniki i przyimki to odmienne  czy nieodmienne części mowy ? Odpowiedz napisz pełnym zdaniem

spójniki i przyimki to odmienne  czy nieodmienne części mowy ? Odpowiedz napisz pełnym zdaniem...

Język polski

Wymień odmienne i nieodmienne  części mowy, na jakie pytania odpowiadają, przez co się odmieniają, podaj po trzy przykłady

Wymień odmienne i nieodmienne  części mowy, na jakie pytania odpowiadają, przez co się odmieniają, podaj po trzy przykłady...

Język polski

podaj przykłady odmienne i nieodmienne części  mowy !!! I na czy one plolegają . pliss mam jutro spr z tego ;(

podaj przykłady odmienne i nieodmienne części  mowy !!! I na czy one plolegają . pliss mam jutro spr z tego ;(...