Odmienne i Nieodmienne części mowy

Odmienne i Nieodmienne części mowy
ODMIENNE CZĘŚCI MOWY

Część mowy : Rzeczownik
Opis :
Odpowiada na pytania kto ? co ?
Ma rodzaj odmienia się przez przypadki

Część mowy : Przymiotnik
Opis :
Odpowiada na pytania jaki ? jaka ? jakie ?
Nazywa cechy i właściwości
Można stopniować , odmienia się przez przypadki , liczby i rodzaje

Część mowy : Czasownik
Opis :
Odpowiada na pytania : co robi ? co się z nim dzieje ?
Odmienia się przez czasy , tryby , osoby , liczby , rodzaje

Część mowy ; Zaimek
Opis :
Zastępuję rzeczownik , przymiotnik , liczebnik lub przysłówek
Odpowiada na pytania jak część mowy , którą zastępuję
Odmienia się tak samo jak część mowy którą zastępuję
NIEODMIENNE CZĘŚCI MOWY

Część mowy : Przysłówek
Opis :
Można stopniować .
Nazywa sposób miejsce , czas
Odpowiada na pytania jaki ? , jak bardzo ?

Część mowy : Spójnik
Opis :
Przykładowe spójniki ; a , ale , lecz , jednak , zaś , natomiast , więc , zatem , dlatego , czyli .
Łączy zdania lub wyrazy

Część mowy : Przyimek
Opis :
Przykładowe przyimki : o , na , za , u , pod , na , w pośród
Wskazuję wraz z rzeczownikiem lub zaimkiem zastępującym rzeczownik na różne stosunki między wyrazami

Dodaj swoją odpowiedź
Język niemiecki

Odmienne i Nieodmienne części mowy

Odmienne i Nieodmienne części mowy
ODMIENNE CZĘŚCI MOWY

Część mowy : Rzeczownik
Opis :
Odpowiada na pytania kto ? co ?
Ma rodzaj odmienia się przez przypadki

Część mowy : Przymiotnik
Opis :
O...

Język polski

Wymień Odmienne i Nieodmienne części mowy..

Wymień Odmienne i Nieodmienne części mowy.....

Język polski

spójniki i przyimki to odmienne  czy nieodmienne części mowy ? Odpowiedz napisz pełnym zdaniem

spójniki i przyimki to odmienne  czy nieodmienne części mowy ? Odpowiedz napisz pełnym zdaniem...

Język polski

Odmienne i nieodmienne części mowy

Części mowy możemy podzielić na:

1. ODMIENNE - należą do nich:
- rzeczownik
- przymiotnik
- czasownik
- liczebnik
- zaimek (rzeczowny, przymiotny, liczebny)

2. NIEODMIENNE - należą do nich:
- przys...

Język polski

Odmienne i nieodmienne części mowy

ODMIENNE CZĘŚCI MOWY:

I. Czasownik
1. Odmiana czasowników to koniugacja.
2. Odpowiada na pytania: co robi? co się dzieje?
3. Odmienia się przez:
- osoby (ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one)
- liczb...

Język polski

Wymień odmienne i nieodmienne części mowy

ODMIENNE CZĘŚCI MOWY
1. Czasownik osobowy:
a) osoba
b) liczba
c) rodzaj
d) czas
e) tryb
f) strona
g) aspekt

2. Imiesłów przymiotnikowy:
a) czynny
b) bierny:
- przypadek
- li...