Kwasy- wzory i nazwy

NAZWA Hm Rn WZÓR

SOLNY HCl

SIARKOWODOROWY H2S

CYJANOWODOROWY HCN

BROMOWODOROWY HBr

JODOWODOROWY HJ

SIARKOWY (VI) H2SO4

SIARKOWY(IV) H2SO3

WĘGLOWY H2CO3

ORTOFOSFOROWY(V) H3PO4

AZOTOWY(V) HNO3

AZOTOWY(III) HNO2

CHLOROWY(I) HClO

CHLOROWY(III) HClO2

CHLOROWY(V) HClO3

CHLOROWY(VII) HClO4

MANGANOWY(VII) HMnO4

MANGANOWY(VI) H2MnO4

DI.CHROMOY(VI) H2CrO4Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

bardzo proszę o pomoc czy możecie mi napisać jakie są: Kwasy - wzory i nazwy chemia

bardzo proszę o pomoc czy możecie mi napisać jakie są: Kwasy - wzory i nazwy chemia...

Chemia

1. Kwasy karboksylowe- podaj nazwy i wzory.        2. Estry-reakcja estryfikacji- podaj wzory i nazwy.      3. Kwasy tłuszczowe i mydła- podaj nazwy, wzory i otrzymywanie mydła

1. Kwasy karboksylowe- podaj nazwy i wzory.        2. Estry-reakcja estryfikacji- podaj wzory i nazwy.      3. Kwasy tłuszczowe i mydła- podaj nazwy, wzory i otrzymywanie mydła...

Chemia

1. wzory i nazwy kwasów chlorowodorowego, siarkowego (vi), zaotowego (v) 2. pojęcia: kwasy, wodorotlenki, dysocjacja jonowa, wskaźnik 3. przykłady wodorotlenków wzory i nazwy naoh, ca(oh)2, koh

1. wzory i nazwy kwasów chlorowodorowego, siarkowego (vi), zaotowego (v) 2. pojęcia: kwasy, wodorotlenki, dysocjacja jonowa, wskaźnik 3. przykłady wodorotlenków wzory i nazwy naoh, ca(oh)2, koh...

Chemia

wpisz do tabelki po trzy przykłady związków (wzory i nazwy) -kwasy tlenowy -kwasy beztlenowe -wodorotlenek -sole mam 11 zagrożeń proszę

wpisz do tabelki po trzy przykłady związków (wzory i nazwy) -kwasy tlenowy -kwasy beztlenowe -wodorotlenek -sole mam 11 zagrożeń proszę...

Chemia

Napisz: 1. Sposoby otrzymywania soli. 2. Dysocjacje 3. Wzory i nazwy soli. 4. Kwasy

Napisz: 1. Sposoby otrzymywania soli. 2. Dysocjacje 3. Wzory i nazwy soli. 4. Kwasy...

Chemia

1 W wodzie rozpuszczono kwasy: siarkowy (VI) i solny, podaj wzory i nazwy jonów zawartych w tym roztworze. 2 Napisz równanie reakcji,w której substratami są: a)woda i tlenek magnezu b)tlenek siarki (VI) i woda

1 W wodzie rozpuszczono kwasy: siarkowy (VI) i solny, podaj wzory i nazwy jonów zawartych w tym roztworze. 2 Napisz równanie reakcji,w której substratami są: a)woda i tlenek magnezu b)tlenek siarki (VI) i woda...