Kwasy- wzory i nazwy

NAZWA Hm Rn WZÓR

SOLNY HCl

SIARKOWODOROWY H2S

CYJANOWODOROWY HCN

BROMOWODOROWY HBr

JODOWODOROWY HJ

SIARKOWY (VI) H2SO4

SIARKOWY(IV) H2SO3

WĘGLOWY H2CO3

ORTOFOSFOROWY(V) H3PO4

AZOTOWY(V) HNO3

AZOTOWY(III) HNO2

CHLOROWY(I) HClO

CHLOROWY(III) HClO2

CHLOROWY(V) HClO3

CHLOROWY(VII) HClO4

MANGANOWY(VII) HMnO4

MANGANOWY(VI) H2MnO4

DI.CHROMOY(VI) H2CrO4Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Napisz: 1. Sposoby otrzymywania soli. 2. Dysocjacje 3. Wzory i nazwy soli. 4. Kwasy

Napisz: 1. Sposoby otrzymywania soli. 2. Dysocjacje 3. Wzory i nazwy soli. 4. Kwasy...

Chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – kwasy, alkohole i estry

Pochodne węglowodorów są produktami, które uzyskuje się na skutek przeprowadzanej reakcji węglowodorów. Jednofunkcyjnymi pochodnymi są pochodne węglowodorów zawierające jeden rodzaj grup funkcyjnych w cząsteczce, ale nie wyklucza to, syt...

Chemia

Kwasy - powtórzenie najważniejszych wiadomości

Kwasy - najważniejsze wiadomości z klasy drugiej gimnazjum :)

1.Co to są kwasy?
- kwasy to związki zbudowane z atomów wodoru i reszty kwasowej.

2. Z czego złożona jest reszta kwasowa?
-reszta kwasowa zawiera pierwias...

Chemia

kwasy tlenowe i beztlenowe wzory, nazwy i zastosowanie.

kwasy tlenowe i beztlenowe wzory, nazwy i zastosowanie....

Chemia

1. określ wartościowości podanych kwasów: -H3BO3 -H2SO4 -HClO3 2. podaj wzory sumaryczne i nazwy tlenków kwasowych podanych kwasów: -H2SO4 -HNO3 -H3PO4 -HClO 3.podkreśl kwasy które nie mają tlenków kwasowych: H2CO3, HBr, H2S, H3PO4, H4P2O7 4

1. określ wartościowości podanych kwasów: -H3BO3 -H2SO4 -HClO3 2. podaj wzory sumaryczne i nazwy tlenków kwasowych podanych kwasów: -H2SO4 -HNO3 -H3PO4 -HClO 3.podkreśl kwasy które nie mają tlenków kwasowych: H2CO3, HBr, H2S, H...