Napisz: 1. Sposoby otrzymywania soli. 2. Dysocjacje 3. Wzory i nazwy soli. 4. Kwasy

Napisz: 1. Sposoby otrzymywania soli. 2. Dysocjacje 3. Wzory i nazwy soli. 4. Kwasy
Odpowiedź

 Sposoby otrzymywania soli: kwas+wodorotlenek-->sól+woda kwas+tlenek metalu-->sól+woda kwas+metal-->sól+wodór wodorotlenek metalu+tlenek niemetalu-->sól+woda

Sposoby otrzymywania soli: kwas+wodorotlenek-->sól+woda kwas+tlenek metalu-->sól+woda kwas+metal-->sól+wodór wodorotlenek metalu+tlenek niemetalu-->sól+woda

Dodaj swoją odpowiedź