Ekspansja turecka w Europie

Po rozpadzie państwa Seldżuków w początku XIVw. na czoło emiratów tureckich wysuwa się emirat Osmana, który rozpoczyna gwałtowną ekspansję. W roku 1356 Turcy zdobywają pierwszy przyczółek w Europie-Galipoli. Próbujący stawić im czoło Serbowie zostają pokonani w bitwie na Kosowym Polu w roku 1389. Turcy opanowują Serbię i Bułgarię. W roku 1444 w bitwie pod Warną, Węgrzy ponoszą druzgocącą klęskę. Ginie tam król Polski i Węgier Władysław III, zwany później Warneńczykiem. Ocalenie przed turecką niewolą Węgrzy zawdzięczają doświadczeniu swego wodza Jana Hunyadiego. W 1453r. Turcy zdobyli Konstantynopol (gdzie przenieśli swoją stolicę) i położyli kres istnieniu cesarstwa bizantyjskiego.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

*Ekspansja turecka w Europie-kierunki, przykłady podbojów * Dynastie panujące na Węgrzech w XIV-XVI w. Okoliczności wygaśnięcia dynastii Jagiellonów *Kto jest twórcą potęgi Moskwy (2 poł. XV w.).Opisz jego politykę. Koncepcja „trzeciego Rzymu” *Podstaw

*Ekspansja turecka w Europie-kierunki, przykłady podbojów * Dynastie panujące na Węgrzech w XIV-XVI w. Okoliczności wygaśnięcia dynastii Jagiellonów *Kto jest twórcą potęgi Moskwy (2 poł. XV w.).Opisz jego politykę. Koncepcja „trzec...

Historia

Turcy osmańscy w Europie

1) Walki Turków osmańskich z Bizancjum.
2) Organizacja państwa Turków osmańskich.
3) Podbój Serbii i Bułgarii przez Turków.
4) Węgry wobec ekspansji Tureckiej.
5) Władysław III Warneńczyk na tronie Węgierskim.
6) Kl�...

Historia

Historia - ściąga

Odkrycia geograficzne

1. Przyczyny odkryć geogra:
-poszukiwanie nowych dróg handlowych gdyż obecne stały się zbyt niebezpieczne i zostały opanowane przez Turków;
-wojny nie sprzyjały wymianie towarów,
-handel był ma...

Historia

Odkrycia geograficzne

1. Przyczyny odkryć geogra: -poszukiwanie nowych dróg handlowych gdyż obecne stały się zbyt niebezpieczne i zostały opanowane przez Turków; -wojny nie sprzyjały wymianie towarów, -handel był mało opłacalny – zbyt wielu pośredników.-D...

Historia

Wojny XVII wieczne - Szwecja, Rosja, Turcja

Szwecja
-królowie polscy z dynastii Wazów roszczą sobie pretensje do tronu szwedzkiego,
-Szwedzi chcą zrobić z Bałtyku wewnętrzne j.Szwedzkie i kontrolować handel na Bałtyku,
-raz na jedno pokolenie Szwedzi prowadzą wojny, by s...