Czy "Pan Tadeusz" powinien być lekturą?

Nawiązując do tematu, stawiam tezę, iż książka Adama Mickiewicza pt. ,,Pan Tadeusz" powinna się znajdować na liście lektur szkolnych. Moja wypowiedź jest poparta konkretnymi argumentami.
Należy zauważyć, że autor ,,Pana Tadeusza" jest określany jako wieszcz narodowy, co wyróżnia książkę spośród wielu innych. Powinniśmy ( Polacy ) zdać sobie z faktu, iż każdy z nas powinien zapoznać się z lekturą Mickiewicz, a najlepiej byłoby, gdyby tą lekturą był ,, Pan Tadeusz", gdyż właśnie ta książka pozwala nam dojrzeć emocjonalnie i patriotycznie.
Warto zaznaczyć, że epopeja pokazuje, jak wyglądało życie Polaków. Przybliża nam, jak niegdyś zachowywali się szlachcice i damy dworów. Autor szczegółowo opisał w lekturze postępowania i zachowania bohaterów. Zamieścił także ( zazwyczaj ) kulturalne dialogi postaci.
Lektura również wzbudza w czytelniku poczucie obowiązku dbania o ojczyznę, wzbudza w odbiorcy patriotyzm. Czytelnik odkładając książkę po przeczytaniu, jest dumny z bycia obywatelem Rzeczpospolitej.
Podsumowując uważam, że książka ,, Pan Tadeusz " musi, powtarzam; musi znajdować się na liście lektur obowiązkowych, ponieważ wywiera pozytywny wpływ na czytelników.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

napisz rozprawkę na temat Czy ,,Pan Tadeusz' powinien być lekturą szkolną?

napisz rozprawkę na temat Czy ,,Pan Tadeusz' powinien być lekturą szkolną?...

Język polski

"Pan Tadeusz" jest lekturą ponadczasową

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jest ponadczasową lekturą. W mojej pracy zastanowię się nad słusznością powyższej tezy.
W „Panu Tadeuszu” poruszany jest temat miłości, która jest ponadczasowym uczuciem. Poznając perypetie mł...

Język polski

Czy "Pan Tadeusz" powinien być nadal lekturą obowiązkową?

Moim zdaniem "Pan Tadeusz" z całą pewnością nadal powinien należeć do zbioru lektur obowiązkowych.
Pierwszym argumentem uzasadniającym to twierdzenie jest fakt , iż poemat Adama Mickiewicza jest epopeją narodową.Każdy Polak...

Język polski

"Pan Tadeusz" powinien na zawsze pozostać w kanonie lektur szkolnych. (praca w formie listu)

Cześć Janek!

Bardzo dziękuję Ci za list który do mnie ostatnio napisałeś. Przepraszam Cię, że nie mogłem odpisać Ci wcześniej, ale miałem na głowie wiele innych spraw związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Jeśli chodzi o...

Język polski

Pięć wytworów kultury polskiej, które według mnie są symbolem polskości i nas reprezentują

Według mnie pierwszym z symboli polskości będzie zapewne utwór Adama Mickiewicza – „Pan Tadeusz”. Dzieło to już dawno zyskało miano epopei narodowej, ponieważ podobnie jak wielkie eposy starożytności daje szeroki obraz życia społec...