"Pan Tadeusz" jest lekturą ponadczasową

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jest ponadczasową lekturą. W mojej pracy zastanowię się nad słusznością powyższej tezy.
W „Panu Tadeuszu” poruszany jest temat miłości, która jest ponadczasowym uczuciem. Poznając perypetie młodego Tadeusza, dostrzegamy w nim samych siebie. Tak jak mężczyźni w XXI w. jest szantażowany przez kobiety i ulega chwilowym zauroczeniom. Nie zawsze dokonuje właściwych wyborów, ale jak wiadomo miłość jest ślepa. Podczas czytania lektury poznajemy jednak dwa oblicza tego niezwykłego uczucia. Autor skazał Jacka Soplicę na wielką miłość i tęsknotę. Uczy nas, że pod wpływem silnych uczuć i emocji można popełnić czyn, który zaważy na całym naszym życiu. Podkreśla to uniwersalizm książki, w której są zawarte wciąż aktualne wskazówki. Miłość jest trudna i ciężko myśleć racjonalnie pod urokiem tego słodkiego uczucia.
Drugą kwestią, która sprawia, że książkę można zaliczyć do lektur uniwersalnych, są pokazane w niej uczucia do ojczyzny. „Pan Tadeusz” przypomina tragiczną historię Polski. Jest to w obecnych czasach ważne dla polaków- łatwiej utożsamić się z ojczyzną, jeśli zna się jej przeszłość, a co za tym idzie własne korzenie.
Poznając losy Polski i Polaków uzmysławiamy sobie, dlaczego sytuacja naszego kraju jest taka, a nie inna. Obserwując nieudolność polskiego rządu musimy pamiętać, że w przeszłości o naszą ojczyznę walczyli prawdziwi patrioci, którzy nie ulękli się przeważających sił zaborców. Gdyby nie oni, w tej chwili polski mogłoby nie być. Ale dzięki tym, którzy stworzyli Konstytucję 3 maja i tym, którzy tak jak Mickiewicz opisali to zdarzenie, możemy z dumą mówić: jesteśmy Polakami.
Równie ważnym tematem poruszanym w książce jest dobre wychowanie. Już kilkaset lat temu zauważono, że młodzież coraz rzadziej wciela w życie zasady ułatwiające współistnienie z innymi. Ta tendencja wciąż się utrzymuje. Młodzi ludzie po przeczytaniu „pana Tadeusza” powinni zastanowić się czy zawsze postępują tak, jak powinni. Mickiewicz chciał przekazać czytelnikom, że dobre wychowanie, które jest wartością ponadczasową, zawsze będzie w pozytywny sposób świadczyło o człowieku.
Niestety „pan Tadeusz napisany jest archaicznym językiem. W XXI w. utrudnia to poznanie treści. Bardzo dużo osób zniechęca się po przeczytaniu kilku stron, ponieważ nie rozumie wielu wyrazów. Natomiast ci, którzy zapoznali się z całą książką, często przez trudny język nie zwracają uwagi na istotne szczegóły. W dzisiejszych czasach ludzie są przemęczeni i wolą sięgać po łatwiejsze lektury. Mimo wartości, jakie niesie „Pan Tadeusz”, większość nie przeczyta tej książki. Archaiczny język sprawia, że lektura jest coraz częściej pomijana przez młode pokolenie. „Pan Tadeusz nazywany jest epopeją narodową, ale coraz mniej osób po nią sięga, mimo że zawiera uniwersalne wartości.
Podsumowując moje rozważania dochodzę do wniosku, że „pan Tadeusz „ Adama Mickiewicza jest lekturą ponadczasową. Porusza tematy wciąż aktualne w XXI w. takie jak miłość, patriotyzm, przebaczenie. Mimo upływu czasu książka jest bardzo wartościowa. Każdy Polak powinien ją przeczytać i zawarte w niej prawdy wcielić w życie.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Pan Tadeusz" jest lekturą ponadczasową

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jest ponadczasową lekturą. W mojej pracy zastanowię się nad słusznością powyższej tezy.
W „Panu Tadeuszu” poruszany jest temat miłości, która jest ponadczasowym uczuciem. Poznając perypetie mł...