Czy "Pan Tadeusz" powinien być nadal lekturą obowiązkową?

Moim zdaniem "Pan Tadeusz" z całą pewnością nadal powinien należeć do zbioru lektur obowiązkowych.
Pierwszym argumentem uzasadniającym to twierdzenie jest fakt , iż poemat Adama Mickiewicza jest epopeją narodową.Każdy Polak , który czuje się związany ze swoją ojczyzną , narodem powinien poczuć się w obowiązku przeczytania tej książki.Utwór ten został bowiem napisany w momencie przełomowym dla narodu polskiego , w okresie kiedy Polska przeżywała kryzys.Jest w nim przedstawiony obraz dawnej Polski zmagającej się w walce o niepodległość .Akcja doskonale zaprezentowana przez autora pomaga nam zrozumieć czasy w jakich żyli Polacy.
Powiązanie historii z poezją w sposób żartobliwy , sprawia , że czytanie staje się przyjemne .Wyraźne pominięcie przez poetę porażek , klęsk , małości i upadków Polaków , wprowadza atmosferę nadziei , pozytywnego poglądu na przyszłe wydarzenia.Przez cały czas Mickiewicz wierzy w wygraną.
Taka postawa sprawia , że i my stajemy się patriotami , biorąc przykład z naszych przodków , którzy oddawali życie dla ojczyzny.Stają się oni naszymi autorytetemi.

"Pan Tadeusz" jest jednym z niewielu przykładów epopei , dlatego moim drugim argumentem jest fakt , iż dzieki niemu możemy zapoznać się z budową tego gatunku epiki.Odtwarza on życie społeczeństwa w przełomowym dla niego momencie histirycznym.Autor doskonale opisuje życie szlachty , co pozwala nam również na bliższe zapoznanie się z tą grupą społeczną , z korą we współczesnym życiu nie mamy takiej możliwości .

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Czy "Pan Tadeusz" powinien być nadal lekturą obowiązkową?

Moim zdaniem "Pan Tadeusz" z całą pewnością nadal powinien należeć do zbioru lektur obowiązkowych.
Pierwszym argumentem uzasadniającym to twierdzenie jest fakt , iż poemat Adama Mickiewicza jest epopeją narodową.Każdy Polak...