Analiza trenu V Jana Kochanowskiego

Podmiotem lirycznym w trenie V jest nieszczęśliwy ojciec, Jan Kochanowski. W utworze mówi o okolicznościach śmierci córki. Podkreśla przede wszystkim jej bardzo młody wiek. Porównał ją do wschodzącej oliwki, nawiązując w ten sposób do motywów antycznych-poezji starożytnej Grecji lub Rzymu oraz do biblii. W tym trenie pojawia się personifikacja śmierci, w postaci ogrodnika, który niechcący ściął drzewko wraz z chwastami. Porównanie zgonu dziecka do ściętego drzewka podkreśla nagłość tego wydarzenia. Nikt nie był na to przygotowany. W zakończeniu pojawia się apostrofa do Persefony. Ta boginii to rzymski odpowiednik greckiej Kory, małżonki Hadesa, władcy świata zmarłych. Poeta czyni wyrzuty, że nie wzruszyły ją łzy. Jest to aluzja do mitu o Orfeuszu, który swym śpiewem wzruszył Hadesa i Korę. Bogowie ci zezwolili na powrót Euredyki, zmarłej żony poety. Kochanowski porównując siebie do Orfeusza ukazuje swoją bezradność wobec śmierci.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Analiza Trenu I Jana Kochanowskiego

Tren I rozpoczyna się apostrofą do: łez, skarg, trosk, wzdychań, żali i frasunków. Autor prosi je o przybycie do czarnoleskiego domu, aby pomogły mu w opłakiwaniu śmierci ukochanej córki, Urszuli. Epitety „(łzy) Heraklitowe” i „(ska...

Język polski

Analiza i interpretacja Trenu I Jana Kochanowskiego - szkic

Tekst wraz z objaśnieniami w załączniku.

(nie jest to gotowy komentarz, a jedynie szkic)

WSTĘP 1
?Tren I? jest pierwszym z cyklu trenologicznego Jana Kochanowskiego, na który składa się dziewiętnaście utworów. Poeta r...

Język polski

Analiza porównawcza „Trenu X” Jana Kochanowskiego i wiersza Władysława Broniewskiego pochodzącego z tomu „Anka”

„Treny” Jana Kochanowskiego , wybitnego poety polskiego renesansu oraz „Anka” Władysława Broniewskiego, przedstawiciela liryki rewolucyjnej, to tomy utworów o charakterze lamentacyjnym. Cykl trenów wyszedł w roku 1580, rok po ich napisa...

Język polski

Analiza porównawcza „Trenu XIX” Jana Kochanowskiego i wiersza Bogusława Leśmiana „Urszula Kochanowska”.

W „Trenach” Jana Kochanowskiego podmiotem lirycznym jest zarówno poeta, mędrzec, jak i zrozpaczony po śmierci córki Urszuli ojciec. Wyidealizowane cechy, a przede wszystkim zalety dziewczynki, czynią z niej idealnego następcę poetyckiego ...

Język polski

Analiza i interpretacja Trenu IX Jana Kochanowskiego

Tren IX

Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze!
Która, jeśli prawdziwie mienią, wszytki żądze,
Wszytki ludzkie frasunki umiesz wykorzenić,
A człowieka tylko nie w anioła odmienić,
Który nie wie, co boleś...