Zdania złożone podrzędnie i współrzędnie

RODZAJE ZDAŃ PODRZĘDNYCH
1. PODMIOTOWE - kto? Co?
2. ORZECZNIKOWE - jaki jest? Jaki był? Kim był? Kim został?
3. PRZYDAWKOWE - jaki? Który? Czyj?

4. DOPEŁNIENIOWE - pytania przypadków oprócz M. i W.
D. Kogo? czego?
C. Komu? Czemu?
B. Kogo? Co?
M. O kim? O czym?
N. Z kim? Z czym?

5. OKOLICZNIKOWE
Miejsca - gdzie?
Czasu - kiedy? Jak długo?
Celu - po co? W jakim celu?
Sposobu - jak?
Przyczyny - dlaczego? Z jakiego powodu?
Warunku - pod jakim warunkiem?
Przyzwolenia - mimo co? Mimo czego?
Stopnia i miary - w jakim stopniu? W jakiej mierze? ( bardzo)

RODZAJE ZDAŃ WSPÓŁRZĘDNYCH
1. Łączne - _..._ i, oraz, ni, ani, a (nie maja przecinka)
2. Rozłączne - _<...>_ albo, lub, bądź, czy (nie maja przecinka)
3. Przeciwstawne - _>...<_ ale, lecz. natomiast, zaś, a (mają przecinek)
4. Wynikowe - _>...>_ więc, zatem, toteż, dlatego (mają przecinek)

Zdanie pojedyncze zawiera tylko jedno orzeczenie, zdanie złożone zawiera dwa orzeczenia, zdanie wielokrotnie złożone zawiera trzy lub więcej orzeczeń.

                  ZDANIE ZŁOŻONE
/
Podrzędne Współrzędnie


Jedno zdanie składowe jest ważniejsze niż drugie, oba zdania składowe są tak samo ważne, można miedzy nimi da się zadać pytania rozdzielić je kropką, nie można zadać pytania

Zdanie nadrzędne to takie zdanie, od którego zadajemy pytanie i zdanie podrzędne to takie zdanie, które odpowiada na pytanie.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Napiszcie jakieś zadania na zdania na zdania złożone podrzędnie oraz współrzędnie PS nie kopiować z neta

Napiszcie jakieś zadania na zdania na zdania złożone podrzędnie oraz współrzędnie PS nie kopiować z neta...

Język polski

Dokończ każde z podanych wypowiedzeń na dwa sposoby - tak aby powstały zdania złożone podrzędnie i współrzędnie. Lubię czytać książki... Lubię czytać książki... Zakwitły drzewa... Zakwitły drzewa... Spóźniłem się na lekcje... Spóźniłem się na le

Dokończ każde z podanych wypowiedzeń na dwa sposoby - tak aby powstały zdania złożone podrzędnie i współrzędnie. Lubię czytać książki... Lubię czytać książki... Zakwitły drzewa... Zakwitły drzewa... Spóźniłem się na ...

Język polski

dokończ każde z podanych wypowiedzeń na dwa sposoby tak aby powstały zdania złożone podrzędnie i współrzędnie zapisz te wypowiedzenia w zeszycie zwróć uwage na interpunkcje Lubie czytać książki...Lubie czytać książki...Zakwitły drzewa...Zakwitły dzrewa...

dokończ każde z podanych wypowiedzeń na dwa sposoby tak aby powstały zdania złożone podrzędnie i współrzędnie zapisz te wypowiedzenia w zeszycie zwróć uwage na interpunkcje Lubie czytać książki...Lubie czytać książki...Zakwitły dr...

Język polski

Dokończ każde z podanych wypowiedzeń na dwa sposoby tak aby powstały zdania złożone podrzędnie i współrzędnie Zapisz te wypowiedzenia w zeszycie Zwróć uwagę na interpunkcję

Dokończ każde z podanych wypowiedzeń na dwa sposoby tak aby powstały zdania złożone podrzędnie i współrzędnie Zapisz te wypowiedzenia w zeszycie Zwróć uwagę na interpunkcję...

Język polski

zdania złożone podrzędnie i  współrzędnie . poproszę o wytłumaczenie . dam naj .

zdania złożone podrzędnie i  współrzędnie . poproszę o wytłumaczenie . dam naj ....

Język polski

Ułóż 2 zdania złożone podrzędnie i współrzędnie z podanymi wyrazami: niektóry, nieznajomość, niewłaściwy, hasło, humor

Ułóż 2 zdania złożone podrzędnie i współrzędnie z podanymi wyrazami: niektóry, nieznajomość, niewłaściwy, hasło, humor...